Novinky Zpět

Jaká jsou zákonná školení zaměstnanců?

11. 7. 2014
Zpět

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel odpovědný za svoje zaměstnance. Ve chvíli, kdy dojde k nějakému pracovnímu úrazu, tak odpovídá za škodu právě on. Školení zaměstnanců je proto nesmírně důležité.

Školení BOZP

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Co by takové školení mělo obsahovat, není přesně dáno žádným obecně závazným předpisem. Důraz je totiž kladen na prevenci rizik, která ohrožují zdraví či bezpečnost zaměstnanců. Tato rizika však mohou být na každém pracovišti jiná, proto by je měl zaměstnavatel sám vyhledávat a vytvářet taková opatření, která povedou k jejich odstranění – tedy tato rizika řídit. Až podle toho by se měl rozhodnout, co přesně bude školení BOZP obsahovat.

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nejen zajistit školení o právních a ostatních předpisech souvisejících s BOZP, ale současně musí také znalosti svých zaměstnanců z oblasti BOZP pravidelně kontrolovat a především vyžadovat a kontrolovat plnění daných předpisů. Jakým způsobem, to už zákon neukládá.

Jsou ovšem situace, při kterých je školení BOZP bezpodmínečně nutné, a to při nástupu nového pracovníka do zaměstnání, změně pracovního zařazení či druhu práce, v případě zavedení nové technologie nebo změně technologických, případně pracovních postupů, jež by mohla zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nebo při změně výrobních a pracovních prostředků. Školení BOZP je určeno pro všechny zaměstnance, a to bez rozdílu funkce či pracovního zařazení. Provádí se během pracovní doby a pro všechny zaměstnance je povinné. Jestliže se pracovník nemůže zúčastnit, musí být vypsán náhradní termín, v němž si bude moci školení nahradit.

Školení požární ochrany

Se školením BOZP by mělo být spojeno také školení požární ochrany. To by měli zaměstnanci absolvovat hned při nástupu do zaměstnání a poté minimálně jednou za dva roky, nebo ve výše uvedených případech. Při tomto školení se zaměstnanci dozví o nebezpečí vzniku požáru při činnostech, které jsou spojeny s místem výkonu jejich práce, jsou seznámeni s organizací a zajištěním požární ochrany, požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, základními povinnostmi, které vyplývají z předpisů o požární ochraně, a také s použitím hasicích přístrojů, případně dalších prostředků požární ochrany.

 

Školení řidičů

Další důležitou oblastí je školení řidičů. V případě, že zaměstnanec při své práci řídí vozidlo, musí absolvovat školení řidičů – referentů. Ani jeho obsah a rozsah však není zákoníkem práce přesně stanoven.

Jedná-li se o řidiče z povolání, musí kromě řidičského průkazu příslušné skupiny mít také profesní průkaz a absolvovat pravidelná školení. Ta jsou povinná pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny. Každý rok rovněž musí absolvovat školení profesní způsobilosti, které trvá sedm hodin.

Povinnost zaměstnavatele zajistit výše uvedená zákonná školení však neplatí pouze v případě stálých zaměstnanců, nýbrž i sezónních zaměstnanců, brigádníků a podobně. Zaměstnavatel totiž musí zajistit proškolení pracovníka i v případě, že pro něj pracuje i jeden jediný den v roce.

Školení první pomoci

Samostatnou kapitolou je školení první pomoci. Každý zaměstnavatel má totiž povinnost v závislosti na rizicích na pracovišti zajistit dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci. Toto školení by mělo obsahovat teoretickou část i praktický nácvik dovedností, které jsou nezbytné pro laické poskytnutí první pomoci. Zaměřeno by mělo být i na prevenci úrazů na daném pracovišti.

Povinná školení BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference