Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Behaviorální učení v e-learningu. Zapojte své zaměstnance do změn v chování

6. 11. 2020
Zpět

Tento článek je určen pro firmy a zaměstnavatele, kteří chtějí posunout své e-learningové školení na pokročilejší úroveň a získat z něj maximum. Jedná se téměř výhradně o teoretické informace, které by vám měly dát inspiraci, jak behaviorální učení funguje a jak ho použít. Přiblíží vám informace o tom, co to vlastně behaviorální učení je a jaký význam může mít ve vztahu k e-learningu. Na závěr vám dáme několik tipů, jak využít online školení ke změně chování zaměstnanců.

Obsah článku:

Co je behaviorální učení?

Behaviorismus pochází z anglického “behavior” a v překladu znamená “chování”. Trénink behaviorálních dovedností, jednoduše nazývaný také jako trénink chování, je model rozvoje reakce studenta, zaměřující se na formování jeho myšlení tak, aby přijímal změny a vhodným způsobem na ně reagoval.

Jednoduše řečeno, někteří zaměstnanci mohou vykazovat tendence chování, které jsou na pracovišti nepřijatelné nebo by je bylo možné považovat za nepřizpůsobené konkrétním situacím.

„Behaviorální učení se zaměřuje na to, jak se jednotlivci učí a jak lze jejich schopnost učení změřit.“

Behaviorální učení, nebo také angažovanost (Behavioral engagement), je v podstatě akce a chování, které lidé provádějí během učení. Tato akce může člověka v učení buď podporovat nebo mu bránit.

Behaviorální akce může být to, že účastník e-learningového školení klikne na nějaké tlačítko, např. “Další”. Pokud tak učiní, jedná se o chování v rámci úkolu. Samotné zapojení v chování, zejména na této povrchní úrovni, však nestačí k rozvoji nových dovedností.

Učení je v zásadě modifikace chování prostřednictvím zkušeností a tréninku. Aby se podpořilo učení, musí být implementován systém modelů s mechanismy zkoušení a zpětné vazby, aby bylo možné snadno dosáhnout pozitivní změny chování.

Proč je behaviorální trénink důležitý?

Když se zaměstnanci vyrovnávají se změnami, které vnímají jako ohrožující, často vykazují negativní nebo regresivní znaky chování. Regresivní chování představuje dětskou formu chování - chování nezbedného dítěte. Tito zaměstnanci s velkou pravděpodobností potřebují školení zaměřené na řízení chování, které jim pomůže pochopit potřebu změn a připraví je v budoucnu na lepší reakce u podobných změn.

Zvládání je behaviorální rys představovaný vůlí studenta přizpůsobit se a prospívat ve fázi změny. Řešení problémů se může rychle proměnit v pozitivní nebo negativní reakci založené na duševním zdraví a podpoře, kterou zaměstnanci dostávají během fáze změny. I ta nejzákladnější forma školení ve formě online kurzů bez vedení třídy může studentům pomoci rozvíjet správné myšlení, pokud je jasný záměr školení.

Zážitkové učení jako nejlepší strategie pro řízení chování

Trénink behaviorálních dovedností a strategie řízení jsou velmi závislé na jednom primárním aspektu, který se nazývá zážitkové učení. Ať už jde o rozvoj mezilidských dovedností nebo zvládání fluktuací chování, nebo dokonce o pomoc s rozvojem myšlení pro profesní rozvoj, zážitkové učení je jednou z nejlepších strategií, které vám pomohou zvládat náročné a rušivé chování.

Jak zážitkové učení pomáhá a co obsahuje?

Jak název napovídá, zážitkové učení se snaží vytvořit konkrétní zkušenosti v životě vašich studentů s cílem pozitivně ovlivnit jejich myšlení a chování. I když jsou tyto zkušenosti simulovány, mohou u studentů vzbudit ty správné pocity. Tato zkušenost může po úspěšném dokončení tréninku zanechat trvalou a pozitivní změnu v myšlení studenta.

Některé koncepty, které jsou součástí procesu zážitkového učení:

Hraní rolí

Hraní rolí je obvykle týmové zážitkové učení, při kterém se vlastnosti chování hodnotí umístěním členů týmu do konkrétních simulovaných rolí. Studentům jsou poskytovány informace o rolích, které hrají. Může to být třeba role jednoho z pracovníků na stavbě. Cílem je pomoci studentům porozumět dispozicím různých rolí, které hrají za různých okolností, a naučit se, jak nejlépe reagovat na ostatní lidi, kteří mohou mít podobné role během interakcí v reálném životě.

Nejlepší způsob, jak změnit postoj nebo chování zaměstnanců vůči ostatním ve vztahu k bezpečnosti práce, je v zásadě to, že je umístíte do pozice cíle a necháte je naučit se z první ruky, co to znamená hrát tuto roli v reálném životě.

Simulace

Simulace lze považovat za mírně pokročilejší formu hraní rolí s hlavním zaměřením na znovuvytváření prostředí, ve kterých k hraní rolí dochází. Zde se zaměřujeme na neporozumění roli, kterou člověk hraje. Spíše jde o studium role, kterou hraje okolí člověka.

Zjednodušeně řečeno, pokud je na programu trénink studentů pro zvládání stresu, je pravděpodobnější, že u nich dojde k rozvoji potřebných behaviorálních vlastností, pokud jsou umístěni v simulovaném prostředí, kde je stres aktivní a trvalou realitou. Je zřejmé, že simulace je bezpečným prostředím pro učení zaměstnanců. Je však nejblíže k opětovnému vytvoření skutečných scénářů, které mohou studentům pomoci vyvinout správné reakce v chování.

Učení založené na hře

Výuka založená na hře je dokonalým pomocníkem při rozvoji pozitivního soutěžního a sportovního chování. Výcvikový proces může využívat hraní rolí i simulace.

Sledování toho, jak se spoluhráči přizpůsobují měnícím se situacím a novým výzvám, to vše, zatímco se samotní studenti snaží adaptovat a prospívat, vrhá jasnější a lepší světlo na oblasti, kde mohou studenti okamžitě implementovat změny chování.

Výhodou je, že studentům je umožněno vystoupit ze své komfortní zóny a soutěžit a zároveň sledovat, jak jejich vrstevníci a spoluhráči implementují své vlastní strategie chování a změny, aby úspěšně dosáhli úkolů.

Učení pomocí her se říká gaming nebo gamifikace. Jedná se o relativně nový nástroj, jehož cílem je zvýšit zájem účastníků e-learningových školení pomocí herních prostředků. Aby gamifikaci v online školení fungovala, je nutné hry velmi dobře promyslet a zaměřit se na potřeby studentů. Dnes už je jasné, že učení založené na hře uvolňuje šťastné hormony (dopamin, serotonin).

Při gamifikaci lze použít dokonce i virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu. Virtuální realita využívá umělé digitální prostředí, který nahrazuje skutečné prostředí. Rozšířená realita rozšiřuje současný obsah pomocí zajímavé grafiky, která dokáže u člověka rozvíjet představivost a myšlení. Smíšená realita představuje kombinaci virtuální a rozšířené reality. Více se dočtete v článku Budoucnost a trendy e-learningu.

Jak behaviorální učení může změnit váš e-learningový kurz?

S klasickými nástroji pro vytváření e-learningu je trochu těžké vcítit se do mysli studentů. S novými nástroji pro tvorbu her, které jsou na trhu k dispozici, je však nyní možné to udělat, a to vytvořením dobře zakomponovaných scénářů větvení a hodnotících kritérií.

Je nutné začít od samého začátku a znovu si položit otázku, co přesně je behaviorální učení? Je o tom, jak uvést své studenty do tréninkových prostředí, a sledovat, jak se chovají. Na základě svého výběru a chování získají skóre a zpětnou vazbu, aby se posunuli vpřed a získali nové dovednosti.

Nyní, když máte jasnější představu o tom, o čem je behaviorální učení, se s vámi podělíme o několik způsobů, jak změnit vaši tréninkovou strategii a posunout vaše simulace učení na zcela novou úroveň.

Celá řada zaměstnanců se účastní e-learningových kurzů, protože k tomu mají mandát od svých zaměstnavatelů. Zatímco někteří z nich se snaží využít školení ke zlepšení své práce, jiní ho absolvují jen z nutnosti a téma příliš nevnímají. Po ukončení kurzu se často nic nemění na jejich chování. Pokud zaměstnavatelé investují do vytváření kurzů bez řádného plánování nebo bez plánu dalšího sledování, k efektivnímu učení často nedojde. Školení je proto skoro až zbytečné.

Před zahájením kurzu by měl každý zaměstnavatel přemýšlet o tom, čeho chce školením dosáhnout. Chcete vytvořit bezpečnější pracovní prostředí? Zvýšit odbyt? Vylepšit služby zákazníkům? Pokud cílem není zlepšit výkon pracovníků a společnosti, pak je to ztráta času. Konečným cílem by měla být změna chování. To není snadné, ale přináší to lepší návratnost investic než pouhé školení lidí jen kvůli povinnosti a zákonným požadavkům.

Pamatujte si, že pokud je váš e-learningový kurz relevantní a přitahuje pozornost jeho uživatelů, ale přitom neovlivňuje změnu jejich chování, musíte si položit otázku proč.

Behaviorální učení zvyšuje interaktivitu

Manažeři mají často problém najít seriózní e-learningový nástroj, který je dostatečně interaktivní. S klasickými e-learningovými kurzy můžete poskytnout solidní a podrobné znalosti, ale v mnoha případech není prezentace přehledná. Online školení proto často trpí špatnou mírou zapojení svých studentů. Výrazně pomoci vám může právě behaviorální učení. Jeho implementací do online školení se obecně zvýší interaktivita modulů.

Přemýšlejte o tom, co potřebuje mít seriózní nástroj pro e-learning, abyste mohli pochopit, jak se studenti učí a jaké jsou jejich výsledky? Odpověď je jednoduchá: potřebuje, aby bylo možné během online školení přímo na platformě (LMS) sledovat akceschopnost uživatelů. Stručně řečeno, o tom je behaviorální učení. Učení chováním. Tento jev donutí vaše studenty přijímat správná rozhodnutí na základě simulace učení, což povede k celkové lepší míře jeho zapojení.

Studenti mohou své znalosti uplatnit v reálné situaci

Pokud jde o online školení, není nic horšího než sdílet obsah se studenty, aniž byste jim dávali příležitost nové znalosti hned použít v praxi. Pokud totiž neaplikujete znalosti, které jste právě získali během prvního týdne, je pravděpodobné, že váš mozek již zapomněl na 70 % informací.

Dejte proto studentům možnost vyzkoušet si nové znalosti také v reálném životě. Nechte je čelit scéně, na kterou jsou zvyklí ve svém každodenním životě. Dejte jim na výběr. Posaďte se a pozorujte je ze své platformy LMS.

Pokud jste e-learningové školení navrhli správně, měli by studenti tyto informace použít a uchovat v paměti, což vede k vysoké míře dobrých odpovědí a výsledků. Díky behaviorálnímu učení mohou zaměstnanci realizovat své znalosti v reálných situacích, aby si zlepšili své provozní dovednosti.

Mohlo by vás zajímat: Pronájem e-learningových kurzů BOZP do LMS skrze SCORM

Jak využít svůj e-learningový kurz ke změně chování zaměstnanců?

Jedním z cílů online kurzů je vybudovat u studenta návyk, případně ho zbavit špatného návyku a změnit jeho chování k lepšímu. V případě bezpečnosti práce to mohou být třeba nové návyky týkající se bezpečného pracovního postupu.

Online kurzy často vycházejí z konkrétních tréninkových cílů. Protože se studenti přihlašují k účasti na kurzech nebo k získání certifikace ve svém profesním oboru, jsme zvyklí uvažovat o výuce těchto kurzů jako o způsobu předávání informací. Výuka kurzu je o tom, jak těmto informacím pomáhat.

Ale učení je také chování. Pokud zaměstnance zaregistrujeme do online kurzu BOZP, snažíme se ho naučit novému chování, které nahradí stávající vzorce chování. I tradiční kurzy se spoléhají na nová chování, jako je pomoc studentovi zapamatovat si, jak správně poskytnou umělé dýchání nebo správným způsobem reagovat na krizovou situaci v práci.

Pokud se ve vašem e-learningovém kurzu více zaměříte na chování, může to být pro vaše zaměstnance přitažlivější, než když se soustředíte pouze na informace a nápady. Může to také mít obrovský dopad na jejich profesní životy, protože se budou vracet a doporučovat kurz ostatním. Takto můžete vytvořit kurz zaměřený na behaviorální učení.

1. Připravte své studenty na dlouhou trať

Změna chování vyžaduje čas. Když se studenti poprvé přihlásí ke kurzu, jejich nadšení může trvat prvních pár týdnů. Trvá však asi šest týdnů, než se z chování stane zvyk, a je nepravděpodobné, že nadšení vašich studentů bude přetrvávat i bez pomoci z vaší strany. Pokud si stanovíte očekávání, může to být cesta, jak zabránit předčasnému vyhoření některých studentů.

2. Stanovte dosažitelné cíle a milníky

Součástí stanovení očekávání je také stanovení měřítek pokroku. Pokud má student pocit, že nepostupuje, může to způsobit, že rychle ztratí motivaci. Cíle a milníky jsou způsob, jak si studenti mohou označit pokrok, kterého dosáhli, a zároveň stanovit standard toho, jak rychle mohou očekávat, že se budou pohybovat vpřed a růst.

Pokud můžete, pracujte se svými studenty, abyste jim pomohli stanovit jejich vlastní cíle a milníky. Můžete pomoci zmírnit nerealistická očekávání a udržet je odpovědnými za dosažitelné cíle, které si stanovili.

3. Vytvářejte u studentů návyky pomocí opakování

Pokud jde o budování motivace, nabídka odměn je skvělý způsob, jak pomoci studentům cítit nadšení z jejich pokroku a oceňovat jejich úspěchy. Metoda odměňování existuje již dlouhou dobu a její neustálá popularita je důkazem toho, jak skvěle funguje.

Jedním z nejdůležitějších znaků pro dosažení úspěchu, který můžete studentům nabídnout při vytváření nového chování, je pravidelné opakování učiva. Návyky se budují rychleji s každodenním opakováním, takže připomínka vašim studentům, aby každý den dosahovali pokroku v online kurzu, i za pouhých pár minut, může vést k velkému úspěchu.

4. Zařaďte do školení také microlearning

Čím větší úsilí je zapotřebí k dosažení požadovaného chování, tím těžší bude pro studenty, aby se ho drželi. Pomoci jim může microlearning (m-learning). Krátká e-learningová lekce, kterou lze absolvovat za méně než pět minut, je vysoce efektivním návykem. Funguje jako doplňkový kurz zaměřený na jednu problematiku s menším a jednodušším obsahem. Vyznačuje se krátkodobou učební aktivitou. Může se také častěji opakovat.

Tyto tzv. mikro lekce jsou také skvělým způsobem, jak rozdělit obtížnější dovednosti na menší součásti, které se snáze osvojují. Pokud např. chcete své zaměstnance naučit bezpečnějšímu pracovnímu postupu, může je mikro školení povzbudit k tomu, aby se zastavili a nad daným problémem neobvykle přemýšleli.

5. Nastavte dynamické spouštěče na základě akcí studentů

I když je výzva účinným způsobem, jak svým studentům připomenout, aby se zastavili a začali jednat, může splnit svůj účel jen tehdy, je-li komunikována ve správnou chvíli. Můžete naplánovat některá připomenutí, nebo můžete vytvořit automatické připomínky, které se odešlou podle toho, jak váš uživatel interaguje s obsahem e-learningového kurzu.

Pokud například navštěvuje online kurz vždy večer, můžete upravit rozvrh připomenutí tak, aby se odeslal právě v tento čas. Nebo připomínku načasujete tak, aby se odeslala po určitém času poté, co student dokončil školení.

6. Posilte změnu chování pomocí praxe

Abyste ke změně chování svých zaměstnanců e-learning využili na maximum a nové chování se stalo jejich druhou přirozeností, je nutné jim dát příležitost procvičovat si naučené věci v reálném čase. Student si může z procvičování bezpečnostních pravidel udělat zvyk, ale jeho mozek musí být v pozici, kdy umí jednat v reálné krizové situaci. Jedině tak bude schopen začít své nové znalosti skutečně používat. Zcela utvrzujícím faktorem pro posílení změny v chování je pak prožití reálné stresové situace.

Některé z těchto příležitostí lze vytvořit jako cvičné prostředí přímo v online kurzu. Pokud navrhnete interaktivní scénáře, mohou studentům pomoci procvičovat chování tak, aby v době, kdy budou čelit situaci v reálném světě, již byli s reakcí obeznámeni.

Behaviorální učení v e-learningu. Zapojte své zaměstnance do změn v chování
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference