Pro koho je školení BOZP ze zákona povinné?

Zpět
Zpět

Pojem školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci („školení BOZP“) zjednodušeně znamená, že seznámíte všechny své zaměstnance s riziky a následnými opatřeními, se kterými se mohou setkat na pracovišti nebo v rámci plnění svých pracovních povinností. Povinnost provádět školení BOZP je zakotvena v odst. 2 a 3, § 103, z. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a musí být respektována všemi zaměstnavateli bez výjimky. Tato povinnost platí jak pro činnosti s vyšší nebo vysokou mírou rizika (výroba, stavby apod.), tak pro méně rizikové činnosti (administrativa, služby, obchod, informační technologie apod.).

Školení BOZP se týká všech zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i zaměstnanců „na dohodu“. Školení tak musí povinně absolvovat každý zaměstnanec – od recepční až po generálního ředitele firmy. Pokud k tomu nedochází, vystavuje se zaměstnavatel vysokému riziku sankcí za porušování jedné z jeho nejdůležitějších povinností.

Zaměstnavatel je plně odpovědný za své zaměstnance. Každého zaměstnance tak musí seznámit s právními a dalšími předpisy souvisejícími s BOZP, a dále tyto znalosti pravidelně ověřovat opakovaným školením včetně důsledného dodržování těchto předpisů.

Kdo je pracovník a kdo vedoucí pracovník?

Zákon blíže nespecifikuje rozdíl mezi řadovým pracovníkem (zaměstnancem) a vedoucím pracovníkem. Předpokládá se však, že vedoucí pracovník z logiky věci vede, řídí a organizuje vícečlenný tým. Obvykle se jedná o manažerské pozice, pozice vedoucích oddělení apod.

Ze zákona však mají lehce odlišná práva a povinnosti, a tak je i naše online školení BOZP zpracováno ve verzi pro řadové pracovníky i pro vedoucí pracovníky.

Ověření znalostí

Školení BOZP musí být vždy zakončeno ověřením znalostí zaměstnance, zda potřebné informace nabyl. Většinou se jedná o písemný test, jelikož je dobře průkazný. Jakmile zaměstnanec úspěšně absolvuje všechny části školení, obdrží doklad o ověření znalostí (certifikát). V rámci online školení je každému zaměstnanci ihned po splnění závěrečného testu vygenerován certifikát, který si musí vytisknout, podepsat a předat k archivaci vedoucímu zaměstnanci. U osobního školení na pracovišti za účasti lektora je nezbytné absolvovat obdobný ústní nebo písemný test.

Vzor školení BOZP neexistuje

Ti zaměstnavatelé, kteří si myslí, že si na internetu stáhnou vzor školení BOZP přímo pro svou organizaci se velmi mýlí. Každá firma je natolik individuální, že žádné obecné vzory ani připravit nelze. V základu se dá vycházet z obecných osnov školení, ty však musí být upraveny na konkrétní společnost a konkrétní podmínky.

Pro koho je školení BOZP ze zákona povinné?
Jak často se má BOZP školit?
Kdy e-learning a kdy osobní školení? Na co si dát pozor?
Pro splnění zákonných povinností jen školení BOZP nestačí
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference