Novinky Zpět

My nenabízíme obyčejný e-learning, ale komplexní nástroj pro BOZP

5. 5. 2017
Zpět

S e-learningem se roztrhl pytel už kolem roku 2000, kdy členské státy Evropské Unie podepsaly tzv. Lisabonskou strategii, která mimo jiné obsahovala také program zvaný eEurope, jehož hlavním cílem bylo podpořit využívání internetu pro elektronické nakupování, elektronizaci státní správy a zdravotnictví, ale také vzdělávání prostřednictvím e-learningu. Na českém trhu tak se začaly objevovat první e-learningové nástroje pro různá odvětví a postupně došlo i na BOZP. Mnohé firmy pochopily, že je pro ně efektivnější a ekonomicky výhodnější používat pro školení zaměstnanců počítačové technologie, a tak se začal vyvíjet e-learning také pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

První e-learningové nástroje pro BOZP nabízely naprosto jednoduché řešení, respektive jakousi elektronickou prezentaci, ve které byly uvedeny potřebné informace týkající se dané problematiky, tedy BOZP. Uživatel se prostřednictvím této prezentace seznámil se základními povinnostmi na úseku BOZP a musel složit závěrečný test, který potvrdil jeho znalosti.

E-learning v oblasti BOZP měl ale u drtivé většiny poskytovatelů mnoho nedostatků, které odporovaly zákonným požadavkům. Tyto nedostatky bohužel přetrvávají dodnes (2017). Náš e-learning je ale jiný. Mnohem sofistikovanější, provázanější a hlavně 100 % odpovídá platné legislativě. Pojďme se tedy společně podívat na hlavní konkurenční výhody, které nabízí náš e-learning pro oblast BOZP.

Školení BOZP dle pracovního zaměření

Jedním ze základních nedostatků většiny e-learningových nástrojů v oblasti BOZP je fakt, že neobsahují tzv. profesní doplňky, tedy specifické školení, které je zaměřeno na konkrétní pracovní zaměření.

Dle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … , které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ....

Tip: Naše e-learningové školení profesní doplňky obsahuje. Více se můžete dočíst v článku Jediné online školení BOZP s profesními doplňky dle legislativy. U nás zdarma!

Propojení s dokumentací BOZP

Naše e-learningové školení je komplexně propojené také s dokumentací BOZP. Nemusíte tak řešit další externí systém pro správu a řízení této agendy.

Systém obsahuje vše potřebné, co v oblasti dokumentace BOZP potřebujete:

Transparentní seznámení s dokumentací BOZP

Povinností každého zaměstnavatele je, aby své zaměstnance seznámil s vybranými částmi dokumentace BOZP. Na to se však v mnoha případech zapomíná a nebo se tak děje jen tzv. na oko, tzn., že zaměstnanci potvrdí seznámení svým podpisem aniž by dokumentaci viděli natož četli.

Seznámení s dokumentací by mělo proběhnout ideálně v rámci školení, aby zaměstnanci měli možnost klást doplňující dotazy k tématům, kterým nerozumí. V našem e-learningovém školení to funguje tak, že každý zaměstnanec má přístup do dokumentace v rámci online školení, ve kterém si musí dokumentaci přečíst a elektronicky i písemně potvrdit, že se s ní řádně seznámil.

Přímo v systému jsou pak vidět jednotlivá prohlášení zaměstnanců, která potvrzují, zda se s dokumentací seznámili či nikoliv.

Správa školení pomocí LMS

My nenabízíme obyčejný e-learning, ale komplexní LMS nástroj, díky kterému si můžete spravovat celou agendu BOZP sami. Toto je ideální řešení pro vedoucí pracovníky, OZO, bezpečnostní techniky nebo HR manažery.

V administraci můžete kontrolovat a spravovat nejen všechna školení vašich zaměstnanců, ale také vše, co se týká dokumentace BOZP a PO, specifik pracoviště nebo pravidelných kontrol BOZP a PO na pracovišti.

Jednoduše zde zkontrolujete, zda je vaše agenda BOZP ve společnosti vedena správně nebo máte někde nedostatky.

Systém obsahuje celou řadu dalších propracovaných funkcí, které si můžete vyzkoušet prostřednictvím demo verze.

My nenabízíme obyčejný e-learning, ale komplexní nástroj pro BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference