Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Velký průvodce riziky BOZP v kanceláři a administrativě + preventivní opatření

8. 1. 2020
Zpět

Administrativní a kancelářské profese jsou považovány z hlediska BOZP za relativně bezpečné, ale není to tak docela pravda. I tato pracoviště mohou představovat četná potenciální rizika pro vaše zdraví a bezpečnost. Jsou totiž často skrytá a málokdo si je uvědomuje. A co vy? Víte, jaká jsou reálná rizika ve vaší kanceláři a co můžete udělat, abyste je eliminovali nebo alespoň snížili na přijatelnou hodnotu? Připravili jsme pro vás kontrolní seznam, který slouží k provedení obecné inspekce administrativního pracoviště a posouzení toho, zda je nutné provést nějaké bezpečnostní změny. Rozhlédněte se po své kanceláři a zamyslete se nad tím, co by mohlo způsobit nehodu nebo pracovní úraz.

Obsah článku:

Uklouznutí nebo zakopnutí

Uklouznutí a zakopnutí jsou nejčastější příčiny pracovních úrazů v kancelářích a zároveň jedním z nejčastějších typů úrazů, kterým lze relativně snadno předcházet. Obvykle jsou důsledkem lidských faktorů, což znamená, že jsou způsobeny lidmi, obvykle kvůli špatnému hospodaření nebo špatnému vnímání rizika. Zde jsou nejčastější příčiny tohoto rizika a jejich řešení.

Riziko Preventivní opatření
Bahno, listí nebo voda na podlaze. Varujte před nebezpečím, zejména za špatného počasí, pomocí značek „Pozor mokrá podlaha“.
Mokrá podlaha po vytírání. Zajistěte vytírání podlah mimo pracovní dobu a nezapomeňte použít varovnou značku „Pozor mokrá podlaha“. Nebo používejte úklidové stroje, které podlahu nejen vytřou, ale i vysuší. Více v článku Úklid a BOZP. 10 pravidel pro 100% bezpečnost práce.
Volné rohože a koberce. Ujistěte se, že jsou všechny rohože a koberce připevněny k podlaze nebo pevně instalovány přímo do podlahy.
Rozlití tekutiny. Zajistěte, aby každý, kdo něco rozlije, např. čaj, kávu nebo čisticí prostředek, nečistoty okamžitě odstranil a podlahu uvedl do bezpečného stavu.
Koncové elektrické kabely. Kabely udržujte mimo prostor, kde se chodí. Pomocí kabelových svazků je svažte dohromady a umístěte je tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
Nerovnoměrné chodníky, schody a rampy. Zvýrazněte okraje nerovných povrchů žlutou páskou, abyste varovali lidi před rizikem zakopnutí.
Špatné osvětlení pracoviště. Nainstalujte ve všech oblastech vaší administrativní budovy kvalitní osvětlení, které vyhovuje legislativě, ergonomickým požadavkům a hygienickým normám. Více v článku Osvětlení pracoviště ve vztahu k BOZP.
Špatný úklid a předměty na chodbách. Zajistěte, aby všechny chodby a průchozí cesty v kanceláři byly bez překážek, a aby byly v pravidelných intervalech uklízeny. Více v článku Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb.

Požární bezpečnost

Požár na pracovišti je jedním z nejnebezpečnějších rizik, které se může proměnit v opravdovou katastrofu. Administrativních budov se to týká víc, než si možná myslíte. V kancelářích je nutné dodržovat všechny předem stanovené postupy požární bezpečnosti, aby byla minimalizována rizika a abyste věděli, jak se bezpečně evakuovat v případě požáru. Zde jsou nejčastější příčiny a rizika, včetně preventivních řešení.

Riziko Preventivní opatření
Přehřátá elektrická zařízení. Pokud se zařízení nepoužívá, vždy ho vypněte. Pokud je přehřáté nebo dokonce horké a je z něj cítit spálení, okamžitě ho vypněte a vyřaďte z provozu.
Zápalky, zapalovače, plynové vařiče a varné desky. Používejte otevřený plamen pouze v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Kouření. Při kouření a likvidaci kuřáckého odpadu buďte extrémně opatrní. Vždy se ujistěte, že jste dobře uhasili nedopalek a že nedoutná nebo není žhavý.
Papír, lepenka, obaly, textil, palivo a jiné nebezpečné látky. Tyto materiály působí jako zdroje paliva pro oheň. Zajistěte proto, aby přebytečný materiál byl bezpečně zlikvidován mimo zdroj ohně.
Zablokované únikové cesty a protipožární dveře. Kvalitní a systematický úklid zajistí, že všechny chodby a únikové cesty budou vždy volné tak, aby se lidé v případě požáru nebo jiné mimořádné události bez problému evakuovali.
Vadné hasicí zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda jsou přítomny hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany. Nezapomeňte na pravidelné revize. Zkontrolujte také, zda funguje nouzové osvětlení.
Nepravidelné požární cvičení. Realizujte pro své zaměstnance alespoň jednou ročně cvičný požární poplach, aby byli všichni obeznámeni s tím, jak se mají chovat a co mají dělat. Více v článku Cvičný požární poplach. Znáte svou povinnost a umíte ho správně vyhlásit?

Mohlo by vás zajímat: Zásady evakuace osob z budovy při požáru a jiné mimořádné události. Průvodce, jak postupovat

Elektrická bezpečnost

Přestože se nemusíte v kanceláři dostat tak často do přímého styku s živým elektrickým napětím, patří zásah elektrickým proudem mezi největší rizika a zároveň nejčastější pracovní úrazy. Závažnost těchto úrazů bývá často fatální, proto je dobré znát rizika, která vám hrozí. Zde jsou ty nejdůležitější.

Riziko Preventivní opatření
Poškozené kabely. Pravidelně kontrolujte elektrické kabely, zejména prodlužovací, a ujistěte se, že nejsou poškozené. Pokud zjistíte, že je něco špatně, vyřaďte je z provozu a nahraďte novými.
Uvolněné nebo špatně zapojené zástrčky. Jestliže je některá ze zásuvek uvolněné nebo jiskří při připojení spotřebiče, okamžitě informujte vedoucího. Ten musí zásuvku zabezpečit a zajistit její opravu.
Přetížené zásuvky a prodlužovací kabely. Nikdy nepřipojujte jeden prodlužovací kabel k druhému, protože by mohlo dojít k přetížení napájení elektřinou.
Přehřáté zařízení. Pokud nepoužíváte elektrické zařízení, vždy ho vypněte. Je-li přehřáté nebo je-li cítit spálení, okamžitě ho vypněte a vyřaďte z provozu.
Elektrické zařízení poblíž vody. Vyhněte se zapínání a provozu elektrických zařízení poblíž vody. Stejně tak nepokládejte prodlužovací kabel na kuchyňskou linku vedle rychlovarné konvice apod.
Nesprávně používání zařízení. Než začnete používat jakékoliv zařízení, přečtěte si návod k použití a všechna bezpečnostní upozornění. Používejte zařízení pouze k tomu, k čemu jsou určena.
Revize a kontroly. Pravidelně kontrolujte a dle zákonných požadavků revidujte nejen elektroinstalaci, ale také všechna elektrická zařízení a spotřebiče, včetně počítačů, televizí, nabíječek, rychlovarných konvic, ledniček, osvětlení, zásuvek atd.

Související téma: Bezpečnost při práci s elektřinou a elektrickými zařízeními

Pád z výšky

Pracovní úraz způsobený pádem z výšky se v kancelářích nejčastěji odehrává při nesprávném ukládání a vykládání břemen z regálů, polic, skříní a jiných úložných prostor, které se nachází nad úrovní výšky člověka. Zejména jde o používání židlí namísto žebříků a štaflí, které je pro administrativu typické. Zde jsou nejčastější rizika a preventivní opatření.

Riziko Preventivní opatření
Malý přesah žebříku. Horní konec žebříku by měl přesahovat nejvyšší opěrný bod alespoň o 1,1 metru, případně může být přesah nahrazen madly pro přidržení.
Zřícení žebříku. Žebřík vždy zabezpečte na pevném a rovném povrchu. Vyvarujte se kluzké podlaze. Před použitím žebříku se ujistěte, zda není poškozený a zda fungují všechny bezpečnostní prvky.
Používání židle nebo stolu. Pokud budete pracovat ve výšce, např. vyměňovat žárovku, naskladňovat nebo vyskladňovat regál apod., vždy používejte vhodné a bezpečné zařízení - žebřík nebo štafle. Nábytek je nestabilní.
Příliš těžká zátěž. Nikdy si na žebřík neberte více zátěže, než unesete. Lepší je, když vám bude věci podávat někdo druhý. Jednu ruku byste měli mít vždy volnou pro uchopení žebříku a vaše jištění.
Otáčení se k žebříku zády. Nikdy se neotáčejte k žebříku zády. V případě nebezpečí byste se na něm neudrželi a spadli.

Více informací se dočtete v článku Zásady bezpečnosti práce při používání žebříků + 11 tipů, jak předejít pádu

Manipulace s břemeny

Manipulace s břemeny je jakákoliv práce nebo pohyb zahrnující fyzickou námahu, např. zvedání, sundavání, tlačení, tahání, manévrování, držení, přenášení apod. Pokud tyto úkony nebudete provádět správně podle ergonomických zásad a nebudete věnovat pozornost hmotnostním limitům, které zvednete, vystavujete v dlouhodobém horizontu sebe nebo své zaměstnance závažným zdravotním komplikacím. Přečtěte si nejčastější rizika při manipulaci s těžkými břemeny, včetně preventivních opatření.

Riziko Preventivní opatření
Přesouvání těžkého nábytku a vybavení. Obraťte se raději na stěhovací firmu, která má s přesouváním a stěhováním těžkých břemen zkušenosti, ale také sílu a vybavení. Nepřesouvejte nic mimo vaše schopnosti.
Přesouvání těžkých knih a spisů. Rozdělte náklad na menší a lehčí. Rozprostřete rovnoměrně energii a zároveň se vyhnete zbytečnému namáhání paží a zad.
Zvedání těžkých a objemných předmětů do regálů. Těžké předměty skladujte do výšky maximálně po pás, abyste se vyhnuli nutnosti zvedat ho nahoru a dolu.
Tlačení manipulačního vozíku. Používáte-li v kanceláři manipulační vozík pro přepravu věcí, nepřetěžujte ho. Pokud je to možné, raději ho tlačte než táhněte.

Více informací se dočtete v článku Jak správně zajistit práci s břemeny

Zobrazovací zařízení

Mezi zobrazovací zařízení patří stolní počítače, notebooky, tablety, chytré telefony, televizní obrazovky, projektory apod. V kanceláři je jejich výskyt a časté používání velmi pravděpodobné. Příliš dlouhé používání může představovat mnoho na první pohled neviditelných rizik pro vaše zdraví. Zde jsou ta nejčastější, včetně preventivních řešení.

Riziko Preventivní opatření
Opakované pohyby - syndrom RSI. Vyvarujte se opakovanému namáhání (drobné opakované pohyby) při práci s klávesnicí a myší, ale také nesprávné poloze těla, což způsobuje svalové napětí.
Špatná pracovní poloha. Ujistěte se, že je vaše židle stabilní a ve správné poloze a výšce tak, aby vaše nohy byly rovně na podlaze a aby oči byly v horní části obrazovky. Dlouhodobé naklánění nebo natahování může způsobit bolesti krku a zad. Zajistěte sobě nebo svým zaměstnancům pracovní prostředí, které odpovídá ergonomickým požadavkům.
Nesprávné nastavení obrazovky. Udržujte obrazovku čistou, čitelnou a nakloněnou tak, aby vás neoslňovala a neboleli vás oči. Zajistěte, aby byly správně vyvážené barvy, jas a kontrast a aby písmo bylo dostatečně velké a dobře čitelné.
Dlouhá pracovní doba bez přestávek. Vždy si dělejte pravidelné přestávky, abyste se protáhli, změnili držení těla a nechali odpočinou oči. Nezapomeňte se také protáhnout, aby se uvolnily svaly.
Špatné pracovní prostředí. Na stole, pod ním a kolem něj musí být dostatek místa pro pravidelný a pohodlný pohyb. Myslete na ergonomii pracoviště.

Více informací se dočtete v článku Jak správně sedět u PC + zásady ergonomie sezení na kancelářské židli

Mohlo by vás také zajímat téma: Ergonomie počítačového pracoviště a zásady bezpečnosti práce na PC aneb jak předejít RSI syndromu

Stres a duševní zdraví

Stres může být významnou příčinou nemoci a má schopnost vyvolat mentální, fyzické, behaviorální a emoční problémy, které ovlivňují to, jak se cítíte, přemýšlíte a jednáte. Stres a další problémy duševního zdraví se často vyvíjejí, když jsou nároky na práci příliš vysoké nebo naopak příliš nízké. Zde jsou nejčastější rizika, na která je třeba dávat pozor, a zároveň preventivní řešení, jak se jich vyvarovat.

Riziko Preventivní opatření
Nejasná pracovní role. Mluvte otevřeně se svým nadřízeným a ujistěte se, co přesně máte a nemáte dělat. Pomůže vám to se soustředit a stanovit priority.
Příliš mnoho nebo příliš málo pracovních požadavků a povinností. Delegujte odpovědnost, požádejte o termíny nebo o další úkoly, pokud máte pocit, že máte nedostatek práce nebo jste frustrováni.
Práce nad rámec svých schopností. Požádejte svého zaměstnavatele nebo vedoucího o vysvětlení toho, co se od vás očekává a vysvětlete mu, že potřebujete pomoc s daným úkolem.
Nudné a neinspirující pracovní úkoly. Dělejte si pravidelné přestávky, abyste si odpočinuli. Rozdělte si jednotlivé úkoly na menší části tak, abyste pořád nedělali totéž.
Obtížné pracovní vztahy. Změňte kancelář, kde sedíte, nebo požádejte svého zaměstnavatele o zprostředkování komunikace a pomoc s vyřešením obtížných pracovních vztahů v kolektivu.
Nezdravé pracovní prostředí. Zajistěte, aby osvětlení, vytápění a větrání fungovalo správně. Přidejte do své kanceláře rostliny a zajistěte si dostatek prostoru pro pohodlnou práci.
Dlouhá pracovní doba. Diskutujte se svým zaměstnavatelem o flexibilní práci nebo o změně pracovní doby, aby se přesčasy nestaly pravidlem navzdory vašemu zdraví a psychické pohodě.

Více informací se dočtete v článku Stres na pracovišti. Řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik

Velký průvodce riziky BOZP v kanceláři a administrativě + preventivní opatření
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference