Novinky Zpět

Lhůty a termíny školení BOZP a PO. Jak často je musíte provádět?

13. 9. 2016
Zpět

Četnost školení BOZP a PO je jedním z velmi častých dotazů po celém internetu. Pro mnohé jsou lhůty a termíny školení stále velká neznámá, protože se v nich jednoduše nevyznají. Na internetu můžete najít řadu článků, ve kterých se píše, jak často se školení provádí, ale buď jsou velmi obecné nebo příliš složitě napsané. V tomto článku se vám to pokusíme objasnit stručně a jasně.

Školení BOZP o právních a ostatních předpisech

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit základní školení BOZP o právních a ostatních předpisech. Školení se musí týkat konkrétní vykonávané práce zaměstnance a vztahovat se tak k rizikům, se kterými se může zaměstnanec při výkonu práce setkat. Více informací o této problematice se dozvíte v článku “Online školení BOZP s profesními doplňky zdarma!”.

Zákonné požadavky školení BOZP

Kdo provádí školení BOZP

Kdo provádí školení BOZP o právních a ostatních předpisech není zákonem stanoveno. Školitele určí sám zaměstnavatel.

Zaměstnavatel je dále povinen určit obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců (testy, prověrky) a vést patřičnou dokumentaci o provedených školení BOZP.

Jak často školení BOZP

Zákon říká, že pokud to vyžaduje povaha a závažnost rizika, musí být školení opakováno v pravidelných lhůtách a termínech. Ty nejsou nikde stanoveny, takže četnost určuje zaměstnavatel a je pouze na jeho uvážení a hlavně zodpovědnosti, jaké termíny nastaví.

Školení BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit

Tip: Ačkoliv žádný zákon neudává povinnost provádět školení BOZP v pravidelných termínech, obecně se doporučuje ho provádět minimálně 1x za 2 roky.

Školení PO pro zaměstnance

Povinnost zajistit pravidelné školení požární ochrany včetně odborné přípravy zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany, mají právnické a fyzické osoby, jež provozují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 nebo 3 Zákona č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně.

Zákonné požadavky školení PO

Kdo provádí školení PO

Školení požární ochrany pro zaměstnance se provádí na základě posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí.

Školení požární ochrany může provádět

Tip: Klíč k tomu, kdo koho může školit naleznete v § 16a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Jak často školení PO pro řadové zaměstnance

Zákon ukládá povinnost, že školením PO pro řadové zaměstnance musí projít každý zaměstnanec, a to při nástupu do práce a následně ho pak musí opakovat v pravidelných termínech - tj. 1x za 2 roky.

Školení PO je zaměstnavatel povinen zajistit

Tip: Zákon sice ukládá zaměstnavatelům lhůty 1x za 2 roky, nicméně u rizikovější práce se obvykle doporučuje četnost školení zvýšit na 1x za rok.

Školení PO pro vedoucí zaměstnance

Zákon ukládá, že školení požární ochrany se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance. Platí zde obdobné povinnosti, jako u školení PO pro řadové zaměstnance, tzn., že povinni jsou všechny právnické a fyzické osoby, které provozují činnosti, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 nebo 3 Zákona č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně.

Zákonné požadavky školení PO

Kdo provádí školení PO

Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance se provádí stejně, jako školení PO pro řadové zaměstnance, tedy na základě začlenění do kategorie podle míry nebezpečí, jen už neplatí, že by ho mohl provádět preventista požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec.

Školení požární ochrany může provádět

Jak často školení PO

Stejně jako u školení PO zaměstnanců musí školením PO projít každý zaměstnanec, a to při nástupu do práce a následně pak v pravidelných lhůtách - tj. 1x za 3 roky.

Školení PO je zaměstnavatel povinen zajistit

Lhůty a intervaly opakování školení

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny lhůty a intervaly školení zaměstnanců dle daných profesí. Berte prosím na vědomí, že některé termíny jsou zákonné a některé pouze doporučené.

Typ školení Interval opakování
Školení BOZP pro řadové zaměstnance 1x za 2 roky (doporučené)
Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance 1x za 3 roky (doporučené)
Školení PO pro řadové zaměstnance 1x za 2 roky (povinné)
Školení PO pro vedoucí zaměstnance 1x za 3 roky (povinné)
Školení požární hlídky pro zaměstnance 1x za rok (povinné)
Školení první pomoci 1x za 2 roky (doporučené)
Zaměstnanec vyškolený na poskytování 1. pomoci 1x za 3 roky (doporučené)
Obsluha stavebních strojů 1x za 2 roky (povinné)
Obsluha pohyblivých pracovních plošin 1x za rok (povinné)
Obsluha tlakových nádob 1x za 3 roky (povinné)
Práce ve výšce - průmyslové lezení 1x za rok (povinné)
Způsobilost v elektrotechnice dle § 5 Vyhl. 50/1978 Sb. 1x za 3 roky (povinné)
Svářeč (do 18 let nesmí vykonávat) 1x za 2 roky (povinné)
Vazač 1x za rok (povinné)
Jeřábník 1x za rok (povinné)
Řidič referent 1x za 2 roky (doporučené)
Řidič profesionál 1x za rok (povinné)
Řidič motorových vozíků 1x za rok (povinné)
Řidič nákladního automobilu skupiny C 1x za rok (povinné)
Lhůty a termíny školení BOZP a PO. Jak často je musíte provádět?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference