Novinky Zpět

Bezpečnost práce při kovoobrábění a svařování. Připravte se na školení BOZP

1. 1. 2018
Zpět

Sváření a jiné kovoobráběcí práce jsou bez pochyb velmi nebezpečnou profesí. Představují celou škálu nejrůznějších rizik od pořezání přes zvýšenou expozici hluku a různých druhů záření až po namotání se na rotující obráběcí stroj. Ano, rizika jsou v tomto oboru alarmující. Chraňte proto sebe a své zaměstnance a vzdělávejte se v oblasti BOZP. Přečtěte si největší rizika a nejdůležitější požadavky na bezpečnost práce při kovoobrábění a buďte připraveni na školení a závěrečný test BOZP. Článek je vhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Nejčastější rizika v kovobrábění a při svařování

Právní předpisy a normy, které byste měli znát

Při školení bezpečnosti práce se zaměřením na kovoobrábění, zámečnictví a svařování se můžete setkat také s otázkou, která se týká základních právních předpisů a norem. Měli byste mít alespoň základní povědomí o tom, co se v nich píše.

Další požadavky na bezpečný provoz mohou být uvedeny také v pracovních nebo technologických postupech, návodech k obsluze jednotlivých stroj a zařízení, místních provozních bezpečnostních předpisech nebo také v technických normách pro svařování, kovoobráběcí a tvářecí stroje.

Zásady bezpečnosti práce při kovoobrábění

Zámečnictví, svařování a jiné profese týkající se kovoobrábění představují celou řadu rizik, jejichž následky bývají často katastrofální. Velká část pracovních úrazů plyne z používání kovoobráběcích strojů, zařízení a nástrojů, jako jsou například brusky, frézky, vrtačky, pily, soustruhy, CNC, lasery, svářečky apod. Při jejich používání platí následující pravidla.

Zásady pro zaměstnavatele

Seznamte pracovníka se strojem či zařízením. Je nutné ho odborně proškolit ještě před použitím stroje, a to nejen jak se stroj používá, ale také jak se udržuje.

Striktně kontrolujte používání OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky. Jejich správné používání je při kovoobráběcích pracích zcela nezbytné.

Dodržujte termíny pravidelných kontrol a revizí strojů. Pokud to zanedbáte, nejen že se vystavujete riziku vážného zranění svých zaměstnanců, ale riskujete také pokutu a náhrady za odškodnění v případě pracovního úrazu.

Udělejte opatření proti zachycení pracovníka pohybujícími se rotačními či navíjecími částmi kovoobráběcích strojů a zařízení. Dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je navíc nutné vybavit stroj bezpečnostní zábranou nebo ochranným zařízením.

Kontrolujte dodržování technologických a pracovních postupů včetně dodržování jasně stanovených bezpečnostních pravidel. Odměňujte zaměstnance za dodržování BOZP.

Zásady pro zaměstnance

Pracujte se stroji v souladu s dokumentací, to znamená podle návodu k obsluze či manuálu použití. V případě, že takový dokument neexistuje, je zaměstnavatel povinen zpracovat vlastní místně provozní bezpečnostní předpis (MPBP).

Noste přidělené ochranné pracovní prostředky. Zaměstnavatel je povinen vám je zajistit na jeho náklady. Vy jste zase povinen(a) ho používat dle instrukcí a školení, pečovat o něj a až doslouží vrátit ho zaměstnavateli. Víte, že když nepoužíváte zaměstnavatelem poskytnuté OOPP, nemusíte dostat nemocenskou nebo odškodnění v případě pracovního úrazu?

Mohlo by vás zajímat: OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Nepracujte se strojem, který je poškozený. Může to být životu nebezpečné. Pokud stroj nebo zařízení vykazuje jakoukoliv poruchu nebo je evidentní, že mu chybí nějaké kryty či jiné bezpečnostní prvky, okamžitě ho vypněte a bezodkladně to nahlaste svému nadřízenému.

Nikdy nenoste volný oděv, volně vlající části či dlouhé nesvázané vlasy. V kovoobrábění je to extrémně nebezpečné a může to zapříčinit smrt! Může totiž dojít k namotání na pohyblivou část zařízení nebo stroje.

Dodržujte správné technologické postupy. Kontrolujte obráběcí stroj před každým jeho použitím. Nepřekračujte maximální povolené úběry a nepřetěžujte stroj víc, než je povolené.

„Potřebujete školení pro své zaměstnance? Podívejte se na náš profesní doplněk Zámečnictví a kovovýroba.“

Bezpečnost práce při kovoobrábění a svařování. Připravte se na školení BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference