Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Jak vypadá ideální osnova školení BOZP?

20. 7. 2015
Zpět

Každý zaměstnavatel podle Zákoníku práce zodpovídá za své zaměstnance a měl by jim zajistit takové pracovní podmínky, které žádným způsobem neohrožují zdraví. Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti BOZP, a to v periodě, kterou si zaměstnavatel sám určí. Obyčejně to bývá 1x za 2 roky. Co se týče obsahu, je zákon poměrně nekonkrétní. Obsah školení BOZP a jeho formu zákon přesně nedefinuje. Zaměstnavatelé proto mají s nastavením obsahu školení problémy, protože nejsou schopni identifikovat všechna rizika a neví přesně jak. Problémy jsou často i s neefektivitou školení, a to kvůli jeho formě. Jak vypadá optimální školení BOZP? Podrobněji se podíváme na osnovy školení řidičů, první pomoci, BOZP a požární ochrany.

Osnova školení bezpečnosti práce (BOZP) pro zaměstnance

Každý zaměstnavatel musí přesně identifikovat všechna rizika, která na pracovišti pro zaměstnance hrozí. Musí najít způsob, jak ochránit zdraví všech osob, které na pracovišti působí a řádně je v tomto směru proškolit.

Zaměstnanec by měl být v rámci školení BOZP seznámen se svými právy a povinnostmi. Každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; má právo odmítnout výkon práce; právo podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a také má právo účastnit se řešení otázek z oblasti BOZP. Naopak mezi jeho povinnosti patří dohled nad bezpečností svou i dalších osob; povinnost účastnit se školení BOZP; podrobit se preventivním lékařským prohlídkám; dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZP; dodržovat pracovní postupy, používat ochranné pracovní prostředky; nepoužívat alkoholické nápoje či jiné omamné či návykové látky; oznamovat nedostatky a závady na pracovišti a podílet se na jejich odstraňování; bezodkladně oznamovat pracovní úraz a povinnost podrobit se zjištění na požití alkoholu nebo jiných omamných látek.

V ideálním případě by mělo školení BOZP také obsahovat tato témata: Bezpečnost prováděné práce – zde musí být zahrnuta všechna rizika, měla by být přesně představena práce s daným strojem apod. Školení by mělo dále zahrnovat kapitolu o pracovních úrazech a definovat všechna možná rizika. Určitě by jeho součástí mělo být i téma, jak se mají zaměstnanci chovat v případě mimořádných událostí a jak mají zacházet s elektrickými spotřebiči. Důležité jsou i informace o manipulaci s břemeny, obsahem by měla být i specifika pro práci žen či mladistvých. Účastníci kurzu by měli být seznámeni i s právní úpravou v oblasti BOZP. Nemělo by být opomenuto seznámení se s bezpečnostním značením a jeho funkcí anebo třeba ergonomie na pracovišti.

Zaměstnavatel by neměl zapomenout na to, že školení zaměstnanců je jen část úspěchu. Nedílnou součástí a povinností by mělo být seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP, která se jich týká. Každý zaměstnanec by měl znát veškeré důležité interní směrnice a místně provozní bezpečnostní předpisy. Seznámení se dokumentací BOZP i PO by měl zaměstnanec stvrdit svým podpisem.

Osnova školení by měla vycházet hlavně z těchto předpisů: 262/2006 Sb., zákoník práce a další vládní nařízení 378/2001 Sb., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 168/2002 Sb., 361/2007 Sb., 309/2006 Sb., 288/2003 Sb., 258/2000 Sb. a dalších.

Osnova školení řidičů referentů

Zaměstnavatel musí provádět pravidelně školení řidičů – tzv. referentů. Jsou to všichni zaměstnanci, kteří během pracovní doby využívají vozidlo k přepravě své osoby či k přepravě zboží, ale nemají řízení vozidla jako hlavní činnost.

Osnova školení řidičů může vypadat takto: Bezpečnost řízení vozidla na cestách; návod, jak zkontrolovat vozidlo před cestou; přizpůsobení vozidla individuálním potřebám; důležitá pravidla silničního provozu – včetně upozornění na novinky, sankce a pokuty, pravidla bezpečné jízdy; rizikové chování a zákazy (např. mikrospánek, přestávky v řízení); způsob chování při dopravní nehodě; vedení knihy jízd a vhodné jsou i ukázky řešení problémových případů, které mohou nastat.

Velká většina zaměstnanců používá ke své práci služební, pronajaté (leasing) či soukromé vozidlo, a proto i pracovní úrazy spojené s řízením dopravního prostředku paří mezi ty nejčastější. Každý zaměstnavatel by si měl být vědom toho, že pokud zaměstnanci poskytne automobil, dává mu do ruky nebezpečný prostředek – pro něj i pro ostatní. Jelikož je zaměstnavatel odpovědný za své zaměstnance, neměl by školení o řízení vozidla podceňovat.

Školení řidičů „referentů“ by mělo být inspirováno těmito právními předpisy: 361/2000 Sb., 247/2000 Sb., 111/1994 Sb., 30/2001 Sb., 64/1987 Sb., 168/2002 Sb.

Osnova školení první pomoci

Školení první pomoci se často podceňuje, což může mít fatální následky. Mnoho lidí tvrdí, že ví, jak se v případě úrazu zachovat a jak poskytnout první pomoc, ovšem praxe bývá opačná. Protože zaměstnanci nemají dostatečné znalosti v této oblasti, mohou zmatkovat, a tak celou kritickou situaci ještě zhoršit.

Vhodná osnova školení první pomoci může vypadat takto: Správný postup při záchraně lidského života (frekvence stlačení srdce a dýchání); stabilizovaná poloha a zajištění základních funkcí; efektivní řešení zastavení krvácení; pomoc při specifických druzích poranění jako je úraz elektrickým proudem, otrava, anafylaktický šok apod.; připomenutí čísla na záchrannou službu, policii i hasiče; pravidla zodpovědného chování.

Zákon nestanovuje jak často a co vše má osnova školení první pomoci obsahovat. Opět vychází ze samotného Zákoníku práce. Školení první pomoci musí zaměstnavatel zajistit vybraným zaměstnancům, přičemž obsah školení by měl odsouhlasit poskytovatel pracovně lékařských služeb.

Osnova školení požární ochrany (PO) pro zaměstnance

Ani školení požární ochrany není možné podceňovat. V případě požáru je většinou nutné rychle jednat, zaměstnanci by tedy měli vědět, jak se chovat, aby nedošlo k chaosu.

Zaměstnavatel by měl v rámci osnovy školení PO seznámit zaměstnance s jeho povinnostmi, přičemž mezi ty základní patří např.: obstarávání a zabezpečování požární techniky; vytváření podmínek pro hašení požárů; dodržování technických podmínek a návodů; označování bezpečnostními značeními; kontrola dodržování předpisů o PO a umožnit orgánu státní správy provést místní šetření.

Doporučená osnova pro školení požární ochrany dále obsahuje: Možná rizika vzniku požáru včetně rizikových míst; použití hasicích přístrojů; signalizace nebezpečí; pravidelné kontroly rizikových míst; školení o PO; kontakty na hasiče, policii i záchrannou službu a náhledy do dokumentace PO. Nedílnou součástí školení jsou také informace o kategorie požárního nebezpečí pracovního prostoru.

Důležitými předpisy jsou v tomto případě: Zákon č. 133/85 Sb. a vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.

Hotová školení s propracovanou osnovou

Pokud zaměstnanci vaší firemně nevykonávají rizikové výrobní činnosti, ale jen jednodušší administrativní či obchodní úkony, doporučujeme vám využít naše připravené a hotové online elektronické kurzy. Jsou připraveny tak, aby plně odpovídali legislativě a pokryli co nejširší portfolio činností. O výhodách online školení a nabízených kurzech se dočtete více v našich novinkách.

Zaměstnancem potvrzená osnova školení nad zlato

Vždy je potřeba osnovu školení přizpůsobit na míru danému provozu na pracovišti a zaměstnancům, kteří vykonávají konkrétní práce. Pamatujte, že pokud osnovu školení odbydete, bude na Vás, abyste dokázali a přesvědčili inspektora o tom, že „jste to zaměstnanci říkali“.

V rámci šetření pracovních úrazů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se neřeší žádné „kamarádské“ vztahy, ale jde o obyčejné dokazování faktů. Zejména u vážnějších případů je řízení spojeno spíše s právní bitvou mezi oběma stranami a hledá se každé slovíčko. Řádně sepsaná a zaměstnancem potvrzená osnova školení je pak k nezaplacení.

V případě, že byste si se stanovením vhodné školící osnovy nevěděli rady, velmi rádi vám pomůžeme. Stačí napsat na email uvedený v kontaktech CRDR.

Ing. Martin Šimek
jednatel CRDR s.r.o.

Osnova školení BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference