Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Bezpečnost práce pro zdravotně postižené a tělesně hendikepované. Práva, povinnosti a školení BOZP

15. 5. 2018
Zpět

Zaměstnáváte, nebo se chystáte zaměstnávat, zdravotně postižené - nevidomé, hluché či jinak tělesně hendikepované osoby? Přečtěte si práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také, jak takovým zaměstnancům zajistit odborné a efektivní školení BOZP. I oni musí dodržovat bezpečnostní zásady a být proškoleni. Přečtěte si, jak začít.

Práva v oblasti BOZP pro zdravotně postižené

Se zdravotně postiženými lidmi se musí zacházet rovně. Také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je rovný přístup ke zdravotně postiženým zcela na místě. Bezpečnost při práci by neměla být důvodem k tomu, aby zdravotně postižený člověk byl jakýmkoliv způsobem znevýhodněn nebo dokonce nezaměstnán. Rozhodně by se nemělo zapomínat na to, že pracoviště, které je přístupné a přizpůsobené zdravotně postiženým osobám, je bezpečnější nejen pro samotné zaměstnance, ale také pro návštěvníky či zákazníky, kteří jsou též hendikepovaní. Aby mohli zdravotně postižení a tělesně hendikepovaní lidé snadněji získat práci, zavedla EU právní předpisy, které mají za cíl eliminovat diskriminaci a zlepšit podmínky BOZP. Jedná se především o tyto směrnice:

Měli byste vědět, že zdravotně postižených a tělesně hendikepovaných osob se týkají ve vztahu k BOZP také české právní předpisy. Jedna z nejdůležitějších povinností pro zaměstnavatele je uvedena v čl. 29 usnesení č. 2/1993 Sb. listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že:

Další důležité informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou uvedeny v části 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Vyhodnocení rizik s ohledem na zdravotní postižení

Vyhodnocení rizik je klíčovým prvkem pro zajištění a udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To probíhá na základě tzv. řízení rizik BOZP, které obsahuje několik dílčích procesů:

Detailnější informace se můžete dočíst v článku Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích.

Díky řízení rizik BOZP je možné identifikovat a vyhodnocovat potenciálně nebezpečné faktory, které se mohou na pracovišti vyskytovat. Zjednodušeně řečeno se jedná o detailní průzkum celého pracoviště, na jehož základě jsou odhalena rizika, která by mohla způsobit zranění pracovníků. Pokud jsou tedy taková rizika odhalena, je bezpodmínečně nutné zhodnotit jejich závažnost a následně přijmout opatření, která povedou k jejich odstranění. K identifikaci a vyhodnocování rizik na pracovišti, na kterém jsou zdravotně postižené a tělesně hendikepované osoby, je důležité přistupovat s maximální pečlivostí a obezřetností, protože pro takové osoby mohou představovat potenciálně nebezpečná rizika i ta, která pro zdravé osoby rizikem být nemusí.

Při řízení rizik je třeba, aby byl brán ohled na organizaci práce a případné změny nebo úpravy pracovního prostředí a pracovního zařízení. Cílem je pak minimalizace nebo úplné odstranění rizik a diskriminace zdravotně postižených. Je třeba brát v potaz také individuální rozdíly mezi jednotlivými hendikepovanými pracovníky. Nelze si myslet, že všichni postižení jsou stejní. Je to právě naopak. Každý postižený vyžaduje jiná opatření a přizpůsobení pracoviště. Proto je důležité:

Bezpečnostní opatření pro hendikepované zaměstnance

Pokud zaměstnáváte zdravotně postižené osoby, měli byste jim přizpůsobit pracovní prostředí tak, aby to vyhovovalo jejich hendikepu. Měli byste jim upravit pracovní podmínky, připravit pro ně speciální bezpečnostní značení, komunikovat s nimi a vzdělávat je v oblasti BOZP.

Upravte pracovní prostředí

Přizpůsobte schodiště - horní okraje schodů opatřete světlým nátěrem nebo taktilními pásy pro nevidomé. Zajistěte, aby v případě mimořádné události fungovaly také zvukové signály pro slepé a světelné signály pro hluché. Nechte upravit otevírání dveří ideálně tak, aby bylo automatické na senzor. Na škodu rozhodně není ani úprava klik, zvonků a vstupních mechanizmů, které zajistí dostupnost pro osoby, které používají invalidní vozík. Upravte podlahové krytiny na protiskluzové a zajistěte, aby byly v jedné rovině - bezbariérové.

Zdravotně postižené pracovníky umístěte na pracovní místa, která jsou snadně dostupná - ideálně v přízemí. Pokud je to možné, nabídněte jim také práci z domova - home office. Upravte pracovní nástroje a jiná zařízení tak, aby vyhovovala zdravotnímu postižení jedince. Například nevidomým pořiďte klávesnici s Braillovým písmem, tělesně postiženým telefonní sadu hands free, nedoslýchavým textphone - zařízení pro převod mluveného slova z telefonu do textové podoby.

Osobám, které trpí muskuloskeletálními obtížemi v oblasti horních končetin, nainstalujte do počítače software pro rozeznávání hlasu. Těm, kteří trpí poruchami zraku, pořiďte zvětšovací program (ZoomText, MAGic apod.).

Upravte pracovní podmínky

Upravte zdravotně postiženým pracovní dobu tak, aby to mělo pozitivní vliv na jejich pracovní výkon. Některé povinnosti, například řízení auta nebo obsluhu technického zařízení či stroje, delegujte na zaměstnance bez postižení. Respektujte a uznávejte pracovní absenci z důvodů rehabilitací a jiných léčebných procedur. Pokud se vašemu zaměstnanci stal pracovní úraz a stala se z něj osoba se zdravotním postižením, zorganizujte jeho návrat do práce.

Zajistěte bezpečnostní značení

Udělejte značení v matných barvách, nikoliv v lesklých. Nápisy by měly být v kontrastní barvě oproti podkladu. Používejte spíše grafické a obrazové piktogramy, protože jsou pro postižené osoby lépe a rychleji pochopitelné. Na klikách, dveřích a jiných místech zajistěte bezpečnostní značení v Braillově písmu. Používejte taktilní znaky pro nevidomé nebo alespoň velká písmena, která jdou slabozrakým lépe přečíst. To platí pro jakákoliv oznámení, varování a jiné důležité informace. Zamyslete se také nad tím, co udělat proto, abyste zaměstnancům s poruchami zraku pomohli v jejich práci - například zvolit barevně kontrastní nábytek nebo použít vroubkování na podlaze.

Buďte připraveni na nouzové situace

Zajistěte důležitá bezpečnostní opatření pro případ náhlé nouzové situace, jako je požár. Umístěte zdravotně postižené pracovníky do takových míst, která jsou dobře dostupná a odkud bude možné je rychleji evakuovat (přízemí, suterén). Mějte připravená speciální zařízení - například evakuační křeslo pro zdravotně postižené. Určete zaměstnance, kteří zajistí v případě nouzové situace evakuaci zdravotně postižených pracovníků. Zajistěte důležité doplňky ke stávajícímu poplašnému zařízení - například přerušovaná blesková světla, vizuální nebo vibrační mechanizmy.

Komunikujte a vzdělávejte postižené

Poskytněte hendikepovaným zaměstnancům všechny informace, které se týkají BOZP a PO. Zajistěte jim všechny potřebné materiály v takové podobě, ve které pro ně bude přijatelná. Nevidomým zajistěte školení BOZP v mluvené podobě, přičemž hluchým naopak v písemné podobě - například prostřednictvím e-learningového školení přes internet. Individuálně jim připravte zjednodušené školení BOZP na míru. Pravidelně s nimi komunikujte a vzdělávejte je. Ptejte se jich, co jim z hlediska bezpečnosti práce vyhovuje a co nikoliv. Zajímejte se o jejich práci!

Školení BOZP pro zdravotně postižené

Školení BOZP pro zdravotně postižené či hendikepované pracovníky je vždy zcela individuální záležitost. Školení je ve většině případů nutné přizpůsobit pro každého jedince zvlášť s ohledem na jeho zdravotní komplikace. Jiné školení BOZP bude mít nevidomí, hluchý nebo tělesně postižený zaměstnanec.

Přijměte taková opatření, která nebudou zdravotně postižené při vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i požární ochrany, znevýhodňovat. Poskytněte jim individuální vzdělávací materiály, čtenáře nebo tlumočníka, použijte jednoduchý a srozumitelný jazyk, který pro ně bude dostupnější.

Nezapomeňte také, že v mnohých případech spolu pracují zdraví i zdravotně postižení zaměstnanci. Seznamte proto řadové zaměstnance, ale i manažery, se všemi specifickými informacemi, které se týkají postižených. Poskytněte jim školení, které potřebují k tomu, aby věděli, jak zdravotně postiženým pomáhat a jak se k nim chovat. Stejně tak nikdy nesmíte zapomenout na to, že je nutné proškolit ty, kteří se v případě kritické situace (požár, havárie apod.) postarají o evakuaci zdravotně postižených osob.

Požadavky na školení BOZP

A jaké jsou tedy požadavky na školení BOZP pro hendikepované a zdravotně postižené zaměstnance? Vždy je třeba brát ohledy na konkrétní postižení pracovníka, podmínky daného pracoviště a samozřejmě také na prevenci rizik, kterou je nutné zpracovat ještě před samotnou přípravou osnovy školení. Osnova školení BOZP pro hendikepované by měla v zásadě vycházet z protokolu prevence rizik. Postiženého zaměstnance je tedy nutné seznámit se všemi riziky, které se na pracovišti vyskytují, a se kterými se může setkat, a to od vstupu do budovy, přes pohyb po pracovišti až po odchod z pracoviště. Zkrátka všude tam, kde by mohla zdravotně postižená osoba upadnout, zakopnout nebo přijít do styku s nějakým strojem či přístrojem, který představuje nebezpečí úrazu. Obecně se doporučuje poradit se s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, tedy se specialistou na BOZP a PO.

Bezpečnost práce pro zdravotně postižené a tělesně hendikepované. Práva, povinnosti a školení BOZP
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference