Novinky Zpět

Školení řidičů referentských vozidel - referentů. Vše co potřebujete vědět.

15. 1. 2017
Zpět

Školení řidičů referentů a školení řidičů z povolání jsou dvě zcela odlišné záležitosti, které stále ještě mnoho zaměstnavatelů „hází“ do společného pytle. Ve skutečnosti se řídí odlišnými pravidly, obsahem a nelze je v žádném případě zaměňovat.
Zákoník práce, ani jiný zákonný předpis, nezná pojem “školení řidičů” ani “školení řidičů referentů”. Jedná se spíše o obecně a veřejně zavedený pojem, který vychází z paragrafu 103, zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce vzpp. Přestože v uvedeném paragrafu nenajdete zmínku o školení řidičů, má se za to, že pokud zaměstnanec v souvislosti s výkonem pracovní činnosti, která mu byla zaměstnavatelem přikázána, používá služební či jiné (soukromé) vozidlo, musí být seznámen s riziky spojené s řízením tohoto vozidla. Řízení vozidla nesmí být hlavní činností zaměstnance, ale pouze jeho doplňkovou činnost s hlavní činností související.

Jak by mělo školení řidičů vypadat, pro koho je povinné a v jaké podobě má největší efekt?

Řidič z povolání vs. řidič referent

Mezi řidičem z povolání a řidičem referentem existují rozdíly, které jsou jasně definovány.

Z definic je jasné, že nemohou existovat stejné podmínky pro školení těchto skupin zaměstnanců.

Hlavní rozdíly ve školení řidiče z povolání a řidiče referenta

Povinnost provádět pro své zaměstnance školení udává zaměstnavatelům již zmiňovaný Zákoník práce a v případě řidičů z povolání i zákon č.111/1994 Sb., O silniční dopravě.

Jak často provádět školení řidičů referentů?

U řidičů referentů zákon přesně nestanovuje, jak by mělo školení vypadat a jak bude často prováděno. Je to obdobné jako školení bezpečností práce, jelikož vychází ze stejného zákonného předpisu.

Nicméně školení by mělo být natolik podrobné, důsledné a průkazné, aby zaměstnavatel byl v případě vzniku dopravní nehody (tj. vzniku pracovního úrazu v důsledku řízení motorového vozidla), schopen doložit splnění paragrafu 103 Zákoníku práce.

S četností u školení řidičů referentů je to opět obdobné jako u školení BOZP, přičemž optimální perioda je 1x za rok; obecně uznatelná perioda z našich zkušeností a dle neoficiálního vyjádření inspektorátu práce by neměla být méně než 1x za 3 roky.

Školení by mělo být zakončeno testem a osobním certifikátem. Podle Zákoníku práce musí školení řidičů absolvovat všichni zaměstnanci, kteří řídí vozidlo jako součást své pracovní náplně.

Školení řidičů z povolání je povinné každý rok

Řidiči z povolání musí povinné školení absolvovat každý rok. Toto školení musí provádět akreditovaná školící střediska, kromě odborných firem to mohou být i autoškoly. Nejdříve musí řidič z povolání absolvovat vstupní kurz, po jehož úspěšném absolvování mu bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče, který musí mít v době řízení vozidla u sebe. Povinná školení jsou vnímána jako prohlubování znalostí. Řidiči obdrží po řádném absolvování školení profesní průkaz řidičů z povolání.

Stále populárnější je online školení řidičů

Protože zákon jasně nestanovuje podobu školení, stále větší počet firem využívá možnost online provedení. Při online školení řidičů nejenže odpadá organizační zátěž, ale z hlediska efektivity se jedná o lepší variantu, než je klasické školení s instruktorem. Zaměstnanci také mohou školení absolvovat kdykoliv a odkudkoliv – stačí jim připojení na internet.

Náš školící BOZP systém navíc automaticky hlídá termíny a včas zaměstnavatele (potažmo zaměstnance) upozorní, že je nutné školení opakovaně provést. Další výhodou online školení je trvalý přístup do kurzu, takže v případě potřeby se může zaměstnanec zpětně podívat na tu část kurzu, která ho aktuálně zajímá. Našim klientům poskytujeme také online konzultaci s lektorem a dále pak trvalou aktualizaci v průběhu rohu. Pokud se cokoliv v legislativě změní, okamžitě jsou naši klienti informováni o novince zprávou do emailu.

Pro oba druhy řidičů platí také povinnost absolvovat lékařskou prohlídku, ale opět s rozdíly.

Řidiči z povolání musí povinnou lékařskou prohlídku absolvovat každé dva roky, pokud jim je méně než 50 let, po 50. roce musí na prohlídku chodit každý rok.

V případě řidičů referentů musí být jasně stanoveno, zda je řízení vozidla obvyklou součástí výkonu práce, nebo do místa výkonu práce jsou řidičem přepravovány další osoby. V tomto případě musí zaměstnanec do 50 let podstupovat prohlídku každých 6 let, poté každé 4 roky, a to výhradně u smluvního poskytovatele PLS zaměstnavatele.

Pokud řidič referent nemá řízení vozidla stanoveno jako obvyklou součást výkonu práce a zároveň do místa výkonu práce nepřepravuje další osoby, má povinnost chodit na lékařskou prohlídku jednou za 6 let, je-li mu méně než 50 let. Po 50. roce musí prohlídku absolvovat každé 4 roky, a to u smluvního poskytovatele PLS zaměstnavatele (není-li tomu jinak dle zařazení do kategorizace prací).

Školení řidičů je nezbytné doplnit o povinnou dokumentaci

Samotné školení řidičů referentů je pouze část úspěchu z povinností zaměstnavatele. Dle nařízení vlády 168/2002 Sb. (Způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy) zaměstnavatel nesmí při provozování dopravy, dopravních prostředků a s tím spojených úkonů, zapomenout na soulad také s tímto předpisem. Obyčejně se interní dokument k provozování dopravy, dopravních prostředků a seznámení se návody, nazývá Místně provozní bezpečnostní předpis k provozování dopravy.

Jaká je cena za školení řidičů online?

Školení řidičů referentů online formou můžete u nás objednat za velmi výhodných podmínek. Cena za samostatný kurz školení řidičů referentů je 100,- Kč/os/rok bez DPH, přičemž již od 50 zaměstnanců nabízíme hromadné slevy. Při velkém počtu zaměstnanců se dostanete až na cenu 40,-Kč/os/rok. Pokud ve vaší organizaci ještě nemáte povinná školení BOZP, PO nebo školení první pomoci, je výhodnější objednat Neomezený balíček školení. Kompletní ceník všech námi nabízených školení najdete ZDE. Napište nám, a my vám velmi rádi zpracujeme nabídku právě pro vaši společnost.

Školení řidičů referentských vozidel - referentů. Vše co potřebujete vědět.
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference