Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Školení práce ve skladu. Nejdůležitější požadavky na bezpečnost práce

18. 11. 2015
Zpět

Práce ve skladu patří bezesporu společně se stavebními dělníky, řemeslníky a řidiči nákladních automobilů mezi nejvíce rizikové profese u nás. Proto je třeba maximálně dbát na bezpečnost práce ve skladu, dodržovat bezpečnostní požadavky, provádět pravidelné kontroly, ale také školit své zaměstnance právě na rizika spojená s prací ve skladu. V této publikaci se podíváme na základní informace a fakta, bez kterých by zaměstnanec do skladu neměl vstupovat.

Školení bezpečnosti práce ve skladu

Pravidelné školení bezpečnosti práce ve skladu výrazně snižuje riziko vzniku úrazu nejen zaměstnanců, ale i ostatních osob (například zákazníků), které se mohou pohybovat v prostorách skladu. Školením můžete předejít zejména případným haváriím, které mohou být způsobeny právě neznalostí BOZP, nedostatečným seznámením zaměstnanců s jejich povinnostmi apod. To může mít za následek velké komplikace například s pojišťovnami při plnění náhrad za pracovní úraz nebo vznik škody, ale také vysoké sankce pro organizaci, která nedostatečně proškolila své zaměstnance.

Bezpečnostní požadavky na práci ve skladech

Bezpečnostní požadavky na práci ve skladech stanovuje hned několik předpisů, nařízení a norem.

Předpis č. 101/2005 Sb.

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zejména v:

ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky

Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.

Označování podlah ve skladech

Velmi zásadní pro BOZP ve skladu je dobře viditelné označení podlah, které definuje jejich maximální přípustnou nosnost. Důvodem je především fakt, že pokud dojde k překročení nosnosti podlahy, může zároveň dojít ke ztrátě stability palet či regálů, nebo dokonce k vytvoření kolejí či prohlubní v podlaze. V takovém případě dojde k vytvoření nerovnosti, což může mít fatální následky.

V případě, že se ve skladu skladují materiály sypkého charakteru, je potřeba, aby byla v prostorách trvale označena také maximální skladovací výška nad podlahou.

Bezpečné ukládání do regálů

Když ve skladu dochází k ručnímu ukládání materiálů do regálů nad 1,8 m, musí se neprodleně provádět za použití bezpečných pomůcek, tedy za pomocí schůdků, žebříků, pojízdných schůdků nebo jiné manipulační techniky. V knihovnách, archivech a podobných skladových prostorách, je velmi časté, že se při manipulaci používá židle, stolička nebo různé bednění, což je zásadní chybou, která často vede k pádu dotyčné osoby a následnému zranění. To je pro BOZP ve skladu nepřípustné.

Stavba regálů musí odpovídat požadavkům návodu

Pokud si zakoupíte skladový regál, měl by k němu být přiložen také návod. V tomto návodu by mělo být uvedeno, jaké jsou maximální rozměry regálu, jakým manipulačním prostředkem a jakým způsobem můžete do něj bezpečně naskladňovat. Vždy je potřeba plně dodržovat požadavky návodu či manuálu. V návodu by mělo být také uvedeno, jakým způsobem byl měl být regál ukotven ke stěně či podlaze pro lepší stabilitu.

Co když k regálu není návod, manuál ani jiná dokumentace?

I to se může stát, i když v případě zakoupeného regálu by se to stát nemělo. Pokud ano, doporučujeme regály reklamovat nebo vrátit prodejci.

Nejčastěji se setkáváme s regály bez návodu nebo průvodní dokumentace v případech, když si je vyrobíme sami vlastní cestou. V tomto případě je však třeba dodržovat patřičná nařízení.

Pozor! Regály vlastní výroby se řídí zákonem
Pokud si vyrobíte do skladu vlastní regály, je potřeba myslet na Předpis č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Toto nařízení jasně stanovuje, že pokud není k regálům průvodní dokumentace, návod nebo manuál, je zaměstnavatel povinen zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis.

Další důležité předpisy pro regály vlastní výroby
Tím ale problematika místních předpisů pro skladové prostory nekončí. Podrobněji ji popisuje již zmiňovaná norma ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky. V té je jasně stanovené, že v místním provozním bezpečnostním předpisu musí být uvedeny také termíny prohlídek, kontrol a revizí skladovacích zařízení, a to včetně jejich organizace. Dále pak musí být v místním předpisu uvedeno například školení zaměstnanců BOZP ve skladu, schématický plán skladů včetně vyznačení využitelných ploch apod.

Bezpečnostní tabulky nebo štítky

Regály musí být vždy označeny bezpečnostním tabulkami nebo štítky, na kterých musí být uvedena největší nosnost buňky a nejvyšší počet buněk ve sloupci.

Všechny skladové položky či materiál je neprodleně nutné skladovat a stohovat tak, aby při následném odebírání nedošlo k sesuvu nebo pádu!

Šířka uliček mezi regály a stohy

V § 48 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je uvedeno, že šířka uliček mezi regály a stohy (šíře volné plochy pro pohyb) nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m. Ulička musí být navíc neustále volná a průjezdná a nesmí být zúžena ani zastavěna jinými překážkami. Je ale také důležité vědět, že ulička pro manipulační vozík musí být minimálně o 0,4 m širší než maximální šířka vozíku, a to i vzhledem k aktuálnímu nákladu. Během manipulace s nákladem je třeba také vymezit prostor, který bude viditelně označen cedulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Skladovací plochy a podlahy

Všechny skladovací plochy a podlahy, které jsou trvale používány pro manipulaci břemen a naskladňování, musí být:

Ruční manipulace s břemeny

Velmi diskutované téma, zejména pak pro osoby s něžným pohlavím, pracující ve skladu a vykonávající ruční manipulaci s břemeny. Ruční manipulace nebo ruční přenášení, přemísťování apod. by se mělo řídit pravidly a pracovními postupy, které zajistí předcházení úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance.

Nejčastější příčiny úrazu při ruční manipulaci s břemeny jsou:

Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemenem

Základní předpisy, které se týkají manipulace s břemeny jsou uvedeny v Zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Manipulaci, ukládání a skladování břemen je uvedeno také v příloze k Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a to v § 5 v bodě 10. Nejdůležitější požadavky a nařízení však obsahuje Předpis č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Hygienický limit - kolik mohou ručně zvedat muži?

Hygienický limit - kolik mohou ručně zvedat ženy?

Hygienický limit - kolik mohou ručně zvedat těhotné a kojící ženy?

Limit pro zvedání břemen těhotnými, kojícími ženami a matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou uvedeny v Předpisu č. 180/2015 Sb. (platný od 24. 07. 2015 s účinností od 01. 09. 2015).

Poznámka: Tento předpis nahradil starý Předpis č. 288/2003 Sb., který byl zrušen od 01. 09. 2015.

Kontrola regálů a skladových zařízení

Kontrola regálů a všech skladovacích zařízení se musí provádět v minimálním intervalu jednou za 12 měsíců. Tato kontrolní lhůta je stanovena v Předpisu č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Rozsah kontrol musí být proveden na základě místního provozního bezpečnostního předpisu.

Skladování nebezpečných látek

Základním pravidlem při skladování nebezpečných látek je dodržovat, že:

Skladování nebezpečných látek je podrobněji stanoveno ve Čtvrté části Předpisu č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Školení zaměstnanců rychle, ale přitom spolehlivě

Naše společnost nabízí školení pro práci ve skladu formou online kurzů. Zcela moderní, jednoduché, rychlé, ale přitom spolehlivé řešení s 50% úsporou oproti prezentačnímu školení.

Online kurz pro práci ve skladu je určen pro skladníky, ale i ostatní osoby, které se pohybují v blízkosti skladů nebo jimi například jen prochází během zaměstnání. Kurz obsahuje například seznámení s obecnými riziky, kvalifikační předpoklady pro zaměstnance, jak používat pracovní prostředky, jak pracovat s nebezpečnými látkami atd. Více informací naleznete přímo na stránce kurzu - Školení práce ve skladu.

CRDR s.r.o.

Školení práce ve skladu. Nejdůležitější požadavky na bezpečnost práce
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference