Novinky Zpět

Vše o školení bezpečnosti práce pro školu + osnova školení BOZP pro učitele i žáky

15. 11. 2015
Zpět

Nejen ředitelé nebo učitelé, ale také ekonomové, zdravotníci, psychologové, poradci, vychovatelé, asistenti, školníci a uklízečky, zkrátka všichni zaměstnanci školy, a to včetně žáků, musí být ze zákona proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jak ale nastavit systém školení BOZP ve škole tak, aby byl opravdu účinný a nestal se jen nutným zlem?

Než začnete se školením, měli byste vědět, že

Mohlo by vás zajímat:

1. Osnova školení BOZP pro zaměstnance školy

Jako u každé jiné organizace nebo firmy je i pro školu velmi důležité přistupovat k BOZP individuálně podle jejího zaměření. Každá škola má svá specifika (např. zemědělská, chemická, strojní apod.) a vyskytují se v ní pokaždé jiná rizika. Ta vyplynou ze vstupní analýzy rizik BOZP. Podle zjištěných rizik by se pak měla odvíjet i osnova školení BOZP. V praxi to znamená, že obecné školení BOZP musí být doplněno o tzv. “profesní doplňky”.

Hovoří o tom § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce,, kde se píše, že: “Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, … , které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, ....”

Mohlo by vás zajímat: Co jsou profesní doplňky u školení BOZP a proč je musíte mít?

Neexistuje tedy žádná univerzální šablona, podle které by se dalo školení BOZP postavit pro všechny školy, nicméně základní osnova může být v mnohých případech stejná nebo podobná.

Nezapomeňte také, že celé školení včetně osnovy musí být součástí dokumentace BOZP.

Základní osnova obecného školení BOZP pro zaměstnance školy by měla obsahovat alespoň seznámení s:

profesní doplňky dle konkrétních rizik na pracovišti (např. chemická laboratoř, fyzika, tělesná výchova, technické dílny, údržba, hygiena, stravování atd.)

Nezapomeňte na to, že jako součást školení musí zaměstnanci provést také závěrečný test znalosti. Ten by měl být písemný, aby bylo školení průkazné pro případ kontroly.

Žádný zákon nespecifikuje, co konkrétně má osnova školení BOZP pro školu obsahovat, stejně tak ani to, jak má vypadat znalostní test. To je vždy na uvážení vedení školy, respektive jejího ředitele.

Školení BOZP podle pracovního zaměření

Školení BOZP pro zaměstnance školy je možné rozdělit na dvě části: pro nepedagogické a pedagogické pracovníky. Mezi nepedagogické spadají technicko-hospodářští pracovníci, recepční, školníci, kuchařky a uklízečky. Mezi pedagogické pak učitelé všeobecných předmětů, tělesné výchovy, chemie a fyziky, praktického vyučování, družináři a pedagogičtí asistenti. Mezi oběma skupinami je v osnovách školení hned několik rozdílů.

Nepedagogičtí pracovníci

Základní rizika BOZP

Údržba a úklid - školníci a uklízečky

Práce v kuchyni - kuchařky, kuchaři a pomocná síla

Pedagogičtí pracovníci

Základní rizika BOZP

Učitel tělesné výchovy

Učitel chemie nebo fyziky

2. Osnova BOZP pro žáky

Také žáci jsou povinni se pravidelně zúčastňovat školení bezpečnosti práce. Provést by ho měl vždy na začátku školního roku třídní učitel. Pokud některý z žáků chybí a nezúčastní se, je bezpodmínečně nutné, aby ho učitel proškolil dodatečně v náhradním termínu.

Stejně jako tomu je u školení zaměstnanců, musí být i žáci proškoleni nejen v obecné rovině bezpečnosti, ale také v odborných předmětech. Ideálně opět při první hodině například tělocviku, chemie, fyziky, dílen, zahradnictví apod. Děti by měly být vždy poučeni, kde je lékárnička první pomoci, uzávěry, vypínače, hasicí přístroje apod.

Ještě je důležité zmínit, že povinnost proškolit a poučit žáky o bezpečnosti, ale třeba i o chování, je povinné také před každým školním výletem, školou v přírodě, lyžařským nebo plaveckým kurzem. Na škodu není ani varování před každými prázdninami - například, jak se chovat na silnici, kole, vodě nebo, že nemají žáci užívat alkohol ani drogy.

Nezapomeňte také, že školení žáků, včetně osnovy, by mělo být zaznamenáno v třídní knize.

Základní osnova obecného poučení žáků by měla obsahovat:

Na začátku školního roku

Při první vyučovací hodině

Před prázdninami

Vše o školení bezpečnosti práce pro školu + osnova školení BOZP pro učitele i žáky
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference