Novinky Zpět

Školení BOZP má probíhat mimo pracovní dobu nebo v pracovní době?

30. 11. 2016
Zpět

Zda má školení BOZP, ale i jiná podobná školení, probíhat mimo pracovní dobu nebo v pracovní době je velmi častý dotaz, který zajímá jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Nebudeme vás napínat a rovnou vám řekneme, že obě varianty jsou možné, ale má to své zákonitosti, které je třeba zejména ze strany zaměstnavatele dodržovat. Pro komplexní pochopení této problematiky je třeba se na věc dívat z mnoha úhlů a nestavět se do role bojovníka za lidská práva. Školení BOZP děláte proto, abyste eliminovali nebo alespoň snížili pracovní úrazovost, a abyste ochránili zdraví své, ale i zdraví ostatních. Snažte se proto vždy vzájemně vyjít vstříc.

„Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit, aby absolvoval školení BOZP mimo pracovní dobu.“

Školení BOZP se standardně dělá v pracovní době, ale...

Standardně se jakákoliv školení, ať už se jedná o bezpečnost práce, požární ochranu nebo jiné specifické kurzy, provádějí v pracovní době. Vždy je to v zájmu obou stran - zaměstnance i zaměstnavatele. Může však nastat situace, která nedovoluje, aby takové školení bylo provedeno v pracovní době, a tak zaměstnavatel má právo zaměstnanci nařídit, aby ho absolvoval mimo pracovní dobu. Důvodem může být například samotný provoz, který neumožňuje zastavení výroby.

Nicméně, abyste celou správně pochopili, začneme u práv a povinností zaměstnance vůči BOZP, přejdeme k prohloubení kvalifikace a nakonec se dostaneme k přesčasům.

Práva a povinnosti zaměstnance vůči školení BOZP

Práva a povinnosti zaměstnance týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v § 106 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. V tomto paragrafu se píše, že zaměstnanec je povinen účastnit se školení BOZP, které pořádá zaměstnavatel, a to včetně ověření znalostí zaměstnance. Tato zákonná povinnost je tedy obdobná tomu, že zaměstnanec musí provádět práci osobně a ve stanovené pracovní době nebo dodržovat pracovní morálku.

Školení BOZP je prohloubení kvalifikace

V § 230 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce o prohlubování kvalifikace, konkrétně v odstavci 2, je uvedeno, že povinností zaměstnance je prohlubovat svoji kvalifikaci pro výkon domluvené práce, a že zaměstnavatel má právo uložit zaměstnanci účast na školení nebo studiu či jiných formách k prohloubení jeho kvalifikace.

V odstavci 3 tohoto paragrafu je zase uvedeno, že účast na školení či studiu za účelem prohloubení kvalifikace je považováno za výkon práce, za který má zaměstnanec právo na mzdu nebo plat.

Školení mimo pracovní dobu je práce přesčas

Pokud z jakéhokoliv důvodu zaměstnavatel rozhodne, že povinné školení BOZP bude zaměstnanec provádět mimo pracovní dobu, což samozřejmě udělat může, je možné, že to nařídí jako práci přesčas.

Takže pokud zaměstnavatel nařídí školení BOZP mimo standardní pracovní dobu, je to bráno jako přesčas, který je dle zákona zaměstnavatel povinen proplatit, a to s příplatkem 25% průměrného výdělku, pokud se se zaměstnancem nedohodne na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce vykonané navíc místo onoho příplatku.

Absolvování e-learningového školení doma

Pokud zaměstnavatel nařídí, aby zaměstnanec absolvoval e-learningové školení mimo pracovní dobu a navíc doma, platí to samé, co jsme uvedli výše, s tím, že je navíc povinen zaměstnanci k tomu dodat všechny potřebné komponenty, to znamená nejen samotný vzdělávací program (e-learningové školení), ale také počítač a internet, a to na jeho vlastní náklady, viz. § 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Ale vzhledem k tomu, že v dnešní době má počítač a připojení k internetu převážná většina obyvatel, není zas tak obvyklé, že by zaměstnanec po zaměstnanci vyžadoval půjčení počítače a připojení k internetu.

Školení BOZP má probíhat mimo pracovní dobu nebo v pracovní době?
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference