Novinky Zpět

První pomoc při zásahu elektrickým proudem. Teoretický výcvik a zásady chování

7. 8. 2020
Zpět

I přesto, že v České republice počet smrtelných úrazů způsobených elektrickým proudem dlouhodobě klesá, představuje toto riziko hodně pozornosti. A není se čemu divit. Následky bývají často fatální. Statistiky v České republice navíc nejsou pravidelné, přitom čísla smrtelných případů nejsou malá. Připravili jsme pro vás proto ucelený soubor základních informací, jak se zachovat, na co si dát pozor a jak správně poskytnout první pomoc při zásahu osoby elektrickým proudem. Hodí se vám to jak v domácnosti, tak v práci nebo na vycházce.

Jak poskytnout první pomoc při zásahu elektrickým proudem

Chtěli byste se naučit, jak správně poskytnou první pomoc člověku, který je zasažen elektrickým proudem? Předem upozorňujeme, že tento článek se věnuje pouze teorii. Dá vám celou řadu rad, tipů a doporučení, které jsou základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého úkolu, ale nezapomeňte, že bez praktického školení na takovou událost nebudete 100% připraveni.

5 zásad, které byste měli znát, než začnete se záchranou

 1. Jako zachránce jste také vy v nebezpečí! Dbejte proto primárně na vlastní zdraví. Jeden špatný dotyk znamená, že už nebudete zachránce.
 2. Hlavním cílem záchrany je přerušení elektrického napětí, které působí na postiženého! To by měla být první věc, kterou uděláte.
 3. Nikdy nesahejte na osobu, do které stále proudí elektřina! Nejdříve vypněte proud pomocí vypínače, jističe nebo hlavního vypínače.
 4. Při záchraně osoby zasažené vysokým napětím nad 1000V se k ní nepřibližujte! Může dojít k elektrickému oblouku, který vás zasáhne až na 20 metrů od zdroje.
 5. Při záchraně osoby zasažené bleskem předvídejte další blesk! Často se stává, že poblíž znovu udeří.
 6. Používání improvizovaných izolačních pomůcek, jako jsou gumové rukavice, násady od koštěte apod., k oddělení zasaženého od elektrického proudu, nemusí být vždy spolehlivé! Použijte je pouze v krajním případě.

Postup při záchraně osoby zasažené elektrickým proudem

Při úrazech elektrickým proudem vznikají tři druhy poranění - elektrické (elektrický šok), tepelné (popáleniny) a mechanické (křeče, pád, výbuch). Poškození zdraví a následky závisí na druhu proudu (stejnosměrný, střídavý), jeho napětí, frekvenci, odporu a intenzitě, ale také na době kontaktu s elektřinou a cestě, kudy prochází tělem.

Nízké napětí do 1000V - domácnost, kancelář, místnost aj.

 1. Přerušte kontakt zraněného s elektrickým vodičem. Vypněte spotřebič tak, že vytáhnete šňůru z elektřiny, nebo vypnete jističe.
 2. Pokud zasažený už není pod elektrickým proudem, zkontrolujte jeho stav a přitom volejte Zdravotnickou záchrannou službu 155, nebo Jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
 3. Průběžně kontrolujte stav zraněného, ošetřete mu zranění a zajistěte jeho základní životní funkce (vědomí, tep, dech).
 4. Dojde-li k selhání základních životních funkcí, okamžitě zahajte resuscitaci (masáž srdce, umělé dýchání. Je-li k dispozici externí defibrilátor, použijte ho.
 5. Má-li zasažený popáleniny, přikryjte je sterilním obvazem z lékárničky.
 6. Pokud zasažený krvácí, pokuste se to zastavit. Použijte sterilní obvaz. Není-li k dispozici, použijte bavlněný šátek nebo jakýkoliv jiný čistý hadr či kus oblečení.
 7. Je-li zraněný v bezvědomí, zakloňte mu hlavu a zkontrolujte zda dýchá nebo nedýchá normální způsobem.
 8. Pokud zraněný dýchá, nechte mu zakloněnou hlavu do doby než přijede záchranná služba.
 9. Přikryjte zraněného dekou nebo jiným kusem látky a udržujte jeho tělesnou teplotu.
 10. Pokud zraněný nedýchá nebo dýchá špatně, zahajte resuscitaci a postupujte stejně, jako při zástavě dechu.

Vysoké napětí nad 1000V - podzemní síť, vysoké vedení, vlak, metro aj.

 1. Dokud není odpojen elektrický proud vysokého napětí, nepřibližujte se ke zraněnému. Hrozí vysoké nebezpečí obloukového výboje, který může člověka zasáhnout až na 20 metrů a způsobit mu smrt.
 2. Zajistěte vypnutí elektrického proudu vysokého napětí. S velkou pravděpodobností to neuděláte sami. Okamžitě volejte složky IZS, ZZS nebo HZS, kteří jsou schopni zajistit vypnutí proudu.
 3. Do příjezdu odborné pomoci postupujte stejně, jako při zásahu nízkým napětím do 1000V v předchozím odstavci.

Jak použít externí defibrilátor, je-li k dispozici?

Je-li k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AED), který umí vydat elektrický výboj pro případ fibrilace srdce zraněného a pomoci k obnově srdeční činnosti, použijte ho. Zde je krátký návod, jak se s ním zachází.

 1. Standardní resuscitaci provádějte do doby, než je na místě externí defibrilátor.
 2. Zapněte přístroj, vezměte si do ruky elektrody a nalepte je na hrudník postiženého.
 3. Po nalepení elektrod na hruď můžete stlačovat hrudník postiženého, ale nedotýkejte se ho jakoukoliv částí vašeho těla, protože bude probíhat analýza rytmu a následně elektrický výboj.
 4. Podle pokynů na přístroji pak po provedeném či neprovedeném výboji do těla postiženého pokračujte v resuscitaci, a to až do obnovení životních funkcí nebo příjezdu záchranářů.

S použitím externího defibrilátoru vám pomohou také dispečeři IZS po telefonu.

Statistiky úrazovosti způsobené elektrickým proudem v ČR

Nastudujte si také: Bezpečnost při práci s elektřinou a elektrickými zařízeními

První pomoc při zásahu elektrickým proudem. Teoretický výcvik a zásady chování
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference