Novinky Zpět

Jak udělat cvičný požární poplach ve škole

9. 7. 2019
Zpět

V tomto článku se vám pokusíme vysvětlit, proč jsou pravidelná požární cvičení ve školách tak důležitá a co s sebou přinášejí. Dáme vám inspiraci, jak organizovat efektivní a pro žáky zajímavé požární cvičení. Vylepšíte si tak váš evakuační plán a zajistíte, aby každý účastník školy byl perfektně připraven na požár nebo jinou mimořádnou událost.

Požáry budov jsou strašákem všech. Obzvláště pak ve školách, ve kterých mohou být vystaveny žhavému nebezpečí stovky dětí. Právě oni jsou totiž při požáru ve škole tou nejohroženější skupinou. Jsou více zranitelní a mnozí z nich neví, co mají při požáru dělat. To může být stěžejní v případě evakuace a záchrany dětí.

Význam požárních cvičení ve školách

Pravidelné požární cvičení je důležité zejména pro žáky základních škol. Pomáhá jim, aby si zvykli na proces evakuace, aby si zopakovali únikové cesty a instrukce. To jim může pomoci snížit zmatenost a paniku.

Aby brali žáci požární evakuační plán opravdu vážně, snažte se ho dělat co nejvíce reálný. Můžete ho zkusit udělat tak, jako Základní škola F. Hrubína v Havířově.

Požární cvičení má samozřejmě obrovský význam také pro učitelé a další odpovědné osoby, které hrají v případě nouze zásadní roli. Oni odpovídají za bezpečnost a jsou povinni evakuovat žáky a studenty během požáru, takže i pro ně je velmi důležité, jak se chovat a jaké konkrétní kroky podniknout.

Jak často dělat cvičný požární poplach ve škole

Cvičný požární poplach musí dělat alespoň 1x ročně všechny subjekty, které spadají do tzv. „vysokého stupně požárního nebezpečí“. Spadá-li subjekt do kategorie „se zvýšeným požárním nebezpečím“, má povinnost vyhlašovat cvičný požární poplach pouze v případě, že se jedná o místo, kde se vyskytují tzv. složité podmínky pro zásah dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb.

„Školy musí provádět cvičný požární poplach 1x ročně.“

Vzhledem k míře rizika platí obecné doporučení, aby školy prováděly cvičný požární poplach vždy každý školní rok. Nezapomeňte také, že ho musíte vždy předem naplánovat a ohlásit operačnímu středisku HZS ve vašem kraji.

Mohlo by vás zajímat: Začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí

Kdy udělat požární cvičení ve škole?

Požární cvičení můžete provádět kdykoliv během školních hodin, ale je dobré časy pravidelně měnit, aby se zohlednily neočekávané a obtížné situace. Jednou když jsou děti při vyučování ve třídě a podruhé zase na obědě. Testování za různých okolností a v různých časech může odhalit určité aspekty evakuačního plánu vaší školy, o kterých jste ani nevěděli.

Jak přistupovat k požární ochraně ve škole

Čeho se držet při přípravě požárního cvičení

Požární cvičení ve školách jsou účinné pouze tehdy, jsou-li pravidelné a dobře naplánované. Abyste z požárního cvičení získali co nejvíce, musíte pochopit, co zahrnuje.

Co byste měli zvážit během požární cvičení?

Chcete-li co nejlépe využít požární cvičení, je pro vaši školu klíčové vyhodnotit proces evakuace od začátku až do konce. Tímto způsobem lze zjistit případné problémy a v případě potřeby přijmout nápravná opatření, aby byl postup příště účinnější.

Je také důležité poznamenat, že zaměstnanci ve školách mají zvláštní odpovědnost za požární bezpečnost, která se liší v závislosti na jejich roli a na tom, zda jsou odpovědnou osobou či nikoliv. Tyto povinnosti jsou primárně v zájmu vedení studentů z budovy, zejména těch, kteří mohou mít problémy s evakuací, například hendykepovaní. Požární cvičení jsou proto pro zaměstnance cennou příležitostí, jak tyto povinnosti otestovat a odstranit jakékoliv nejasnosti nebo nejistoty ohledně jejich úlohy.

Pro ověření odpovědnosti každého učitele by se při cvičném požárním poplachu mělo postupovat podle následujících kroků:

Kontrolní seznam požadavků

Provádění protipožárních cvičení ve vaší škole nemusí být komplikovaný proces. Stačí, aby byl pravidelný a konzistentní. Zde je kontrolní seznam shrnující všechny požadavky a doporučení, o nichž jsme v tomto článku diskutovali, takže si můžete připomenout, co dělat při každém cvičení:

Mohlo by vás zajímat: BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

Jak udělat cvičný požární poplach ve škole
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference