Novinky Zpět

Hodnocení požární bezpečnosti a rizik požáru. Stáhněte si šablonu s kontrolním seznamem a udělejte si analýzu

21. 5. 2019
Zpět

Jste ve firmě zodpovědni za pravidelné posuzování rizika požáru a nevíte, jak takovou analýzu udělat? Připravili jsme pro vás ucelený návod, se kterým uděláte hodnocení požární bezpečnosti a rizik požáru snadno krok za krokem. Stáhněte si zdarma náš formulář (šablonu), ve kterém je kontrolní seznam, který stačí vyplnit podle stavu objektu.

Úvodem

Všechny podnikatelské subjekty jsou povinny provádět a udržovat dostatečná opatření proti požáru. To je zásadní pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců, potenciálních návštěvníků a veřejnosti. Pokud jste zodpovědní za provedení hodnocení požární bezpečnosti a rizik požáru ve své firmě, musíte pochopit, jaké aspekty pracoviště potřebujete posoudit a jaké nebezpečí je třeba zvážit.

Posouzení rizika požáru vyžaduje, abyste na svém pracovišti zkontrolovali celou řadu faktorů, které lze snadno přehlédnout nebo špatně vyhodnotit bez řádného školení a plánování. Zvažte proto použití naší šablony, která vám pomůže uspořádat proces a zajistit, abyste při hodnocení rizika požáru posoudili vše, co je opravdu důležité.

Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou povinnosti na úseku zajištění požární ochrany? Zde je základní přehled

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

Každý podnikatelský subjekt je povinen před zahájením podnikání provést tzv. začlenění své činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí.

Kategorie jsou tři:

Kategorizaci provádí odborně způsobilá osoba nebo požární technik. Pokud podnikatelská činnost vykazuje známky toho, že je možné ji zařadit do nejnižší kategorie, tedy do činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, může si kategorizaci provést sám podnikatelský subjekt, nicméně je nutné, aby k tomu měl odborné znalosti z oblasti požární ochrany.

Mohlo by vás zajímat: Jak se dělá posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

„Nezapomeňte, že každý podnikatelský subjekt musí provádět preventivní požární prohlídky v pravidelných intervalech, podle tabulky níže.“

Činnost Interval preventivní požární prohlídky
BZPN 1x ročně
ZPN 2x ročně
VPN 4x ročně

Dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany se týká podnikatelských subjektů, jejichž činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Podniky, které spadají do těchto dvou kategorií mají totiž povinnost zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany.

Subjekty, které jsou zařazeny do nejnižší kategorie, tedy do kategorie bez zvýšeného nebezpečí požáru, sice nemusí vést dokumentaci PO, ale musí provádět pravidelnou roční kontrolu stavu požární ochrany, tedy preventivní požární prohlídky.

Mohlo by vás zajímat: Kdo vede dokumentaci PO podle příslušných právních předpisů?

Aktualizace dokumentace požární ochrany

Aktualizace dokumentace PO se dělá na stejném principu, jako dokumentace BOZP, tzn. vždy, když dojde ke změně stavu jedné z dílčích částí dokumentace, např. požárně poplachové směrnice, evakuační plán apod., ale také v případě, kdy dojde k zavedení nové technologie, technologického nebo pracovního postupu. Jednou ročně je nutné provést také pravidelnou kontrolu dokumentace PO.

Mohlo by vás zajímat: Aktualizace dokumentace BOZP a PO. Proč a kdy je nutné ji aktualizovat?

Kontrolní seznam - šablona pro hodnocení požární bezpečnosti

Při provádění pravidelné analýzy rizika požáru musí odpovědná osoba zkontrolovat všechna pracoviště. Například je třeba posoudit běžná rizika, varovné a detekční systémy, únikové cesty, evakuační plány a další. Naše šablona obsahuje kontrolní seznam všech těchto klíčových faktorů. Povede vás realizací analýzy pěkně krok za krokem.

Abyste však plně využili tento kontrolní seznam pro hodnocení rizika požáru, musíte pochopit požárně bezpečnostní požadavky, které musí každý podnik splnit. Pokud jste zodpovědní za provedení analýzy rizika požáru, musíte absolvovat dostatečné školení týkající se bezpečnosti při požáru. V opačném případě se může stát, že uděláte mnoho chyb.

Formulář (šablona) pro hodnocení rizika požáru ke stažení

Jak používat formulář pro hodnocení rizika požáru

Formulář pro hodnocení rizika požáru vám pomůže zapamatovat si, co byste měli prověřit. Když procházíte prostorem, podívejte se na jeho obsah a vyplňte jej. Doporučujeme vyplňovat kontrolní seznam jednotlivě bod po bodu, včetně chodeb, schodišť a všech únikových cest.

Hodnocení rizik požáru musí splňovat těchto pět bodů:

Důležité: Nezapomeňte také na to, že musíte mít zpracované, schválené a aktualizované Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) pro stávající stav objektu. Zkontrolujte proto, zda PBŘ koresponduje s užíváním objektu dle stavebního zákona. Pokud provedete jakýkoliv zásah do požární bezpečnosti objektu, je nutné zajistit nové stavební řízení. Pokud máte PBŘ, zkontrolujte, zda je vše provozováno podle něj, zda jsou požární hasicí přístroje (PHP) a ostatní požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) tam, kde mají být a zda jsou funkční, zda jsou správně označené únikové cesty dle projektu a zda je prováděna kontrola provozuschopnosti dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Mohlo by vás zajímat: Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ). Legislativa, zpracovatelé a požadavky na obsah.

Formulář (šablona) pro hodnocení rizika požáru ke stažení

Hodnocení požární bezpečnosti a rizik požáru. Stáhněte si šablonu s kontrolním seznamem a udělejte si analýzu
Naši nejvýznamnější klienti
VZP Vistra Parfums Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Hudson Eurowag Crown Worldwide CIEE SnapShot Digi TV Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe Elektrony.cz První klubová ZZMV Bemeta Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Next.cz Primeros 4Finance hotel Hilton Topmonks Starez sport Bohemia Soft Náš grunt Nestlé Bulovka Lukoil Helika Tutor Top Vision Tarsago dTest AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Crescon Pevonia botanica Schrack Speed CarsBis Group B-Tech Ergo Eurest IAC Nový prostor Orion Pharma Puro Klima UE.cz Ulož.to Ústav fyziky Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes London school Parexel Surftrip Junker lunchtime.cz Lumen Huck rohlik.cz Korona RWE Berlitz PLA Crediton Chemoproject Philip Morris OpenCard
Ověřit reference