Zavoláme vám Chci nabídku Objednávka
Novinky Zpět

Průvodce BOZP pro kadeřnictví, barber shop, tetovací a kosmetický salon

25. 4. 2023
Zpět

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) mají zásadní význam pro úspěšné fungování kadeřnictví, barber shopu, tetovacího či kosmetického salonu. Vytváří totiž zdravé a bezpečné prostředí pro zaměstnance a důvěryhodné a příjemné prostředí pro zákazníky. Dodržování zásad BOZP minimalizuje riziko úrazů, alergických reakcí nebo zdravotních komplikací spojených s používáním chemických látek či ostrých nástrojů. Co vše by měl provozovatel takového barber shopu, kadeřnictví, tetovacího či kosmetického salonu vědět a hlavně splňovat z hlediska bezpečnosti? Dočtete se v tomto podrobném průvodci. Pojďme na to!

Obsah článku:

Rizika pro zaměstnance i zákazníky

V kadeřnictvích, barber shopech, kosmetických salonech, tetovacích studiích apod. se vyskytuje celá řada velmi závažných rizik. Mezi ta nejzávažnější a nejčastější patří riziko:

Základní požadavky na pracoviště

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v kadeřnictví, barber shopu nebo tetovacím či kosmetickém salónu je nezbytné splnit následující základní požadavky na pracoviště:

Ergonomie a správná pozice při práci

Ergonomie hraje klíčovou roli v prevenci zdravotních problémů spojených s prací v kadeřnictví a kosmetice. Správné uspořádání pracovního prostředí a dodržování ergonomických principů je cesta, jak minimalizovat fyzickou zátěž a snižovat riziko únavy, bolesti zad či kloubů. Navíc ergonomicky navržené pracoviště zvyšuje efektivitu práce a celkovou spokojenost zaměstnanců.

Správné sezení a stání při práci

Při práci v kadeřnictví, kosmetickém či tetovacím salonu je důležité dbát na správné držení těla při sezení i stání.

Optimální výška pracovních ploch

Optimální výška pracovních ploch je důležitá pro snížení zátěže na záda, ramena a krk. Dodržujte tyto zásady:

Dodržováním těchto zásad ergonomie a správné pozice při práci v kadeřnictví a kosmetickém salónu vytváříte prostředí, které podporuje zdraví a pohodlí vašich zaměstnanců. Přispíváte tím také k jejich dlouhodobé spokojenosti, snižujete počet nemocenských a zvyšujete celkovou produktivitu práce.

Hygiena a čistota pracoviště

Hygiena a čistota pracoviště mají zásadní vliv nejen na bezpečnost, ale také celkový dojem zákazníka z poskytovaných služeb. Je to vizitka každé kadeřnice, kosmetičky, barbera i tatéra. Vaším úkolem bude zajistit pravidelné čištění a dezinfekci nástrojů, údržbu spotřebního materiálu a osobní hygieny pracovníků.

Pravidelné čištění a dezinfekce nástrojů a pracovního prostoru

V kadeřnictví a kosmetických salonech je nezbytné udržovat nástroje a pracovní prostor v čistotě a dezinfikovat je pravidelně. To zahrnuje mytí a dezinfekci hřebenů, štětců, nůžek, strojků a dalšího vybavení po každém zákazníkovi. Prostředky a povrchy, kterých se často dotýkáme, jako jsou madla, kohoutky, zrcadla nebo přepínače, je třeba čistit a dezinfikovat minimálně jednou denně. Pravidelné čištění a dezinfekce snižují riziko šíření infekcí a zajišťují bezpečné a příjemné prostředí pro zaměstnance i zákazníky.

Správná údržba zařízení a spotřebního materiálu

Kvalitní a bezpečný chod kosmetických salonů závisí také na správné údržbě zařízení a spotřebního materiálu. Pravidelně kontrolujte stav elektrických zařízení, jako jsou fény, žehličky nebo uv lampy, a v případě potřeby zajistěte jejich opravu nebo výměnu. Skladujte spotřební materiály, jako jsou barvy na vlasy, krémy nebo vosky, v souladu s pokyny výrobce a zabezpečte je před přímým slunečním zářením, vlhkostí nebo extrémními teplotami. Dbejte na jejich expirační dobu a nepoužívejte materiály s prošlou trvanlivostí.

Osobní hygiena a ochrana zdraví zaměstnanců

Osobní hygiena a ochrana zdraví zaměstnanců mají zásadní význam pro celkovou hygienu a čistotu pracoviště. Zaměstnanci by si měli pravidelně mýt a dezinfikovat ruce, především před a po práci s každým zákazníkem. Je důležité používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle nebo roušky, pokud to vyžaduje prováděná činnost nebo používaný materiál. Osobní hygiena a čisté oblečení zaměstnanců nejen zajišťují bezpečné a zdravé prostředí, ale také vytvářejí profesionální a důvěryhodný dojem pro zákazníky.

Vedení školení a osvěty ohledně osobní hygieny a ochrany zdraví je rovněž důležité. Pravidelně informujte své zaměstnance o aktuálních hygienických postupech, bezpečnostních pokynech a nejlepších postupech pro manipulaci s chemickými látkami. To zajistí, že se budou cítit dobře připraveni a schopni zajistit bezpečné a hygienické pracovní podmínky.

Používání ochranných pomůcek

Dodržováním těchto zásad vytváříte bezpečnější a zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance i zákazníky. Pravidelné používání a správná údržba těchto prostředků snižují riziko úrazů, alergických reakcí a infekcí, což přispívá k celkovému zdraví a pohodlí všech zúčastněných. Používání ochranných pomůcek je nedílnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kadeřnictví, barber shopu, kosmetickém i tetovacím salonu. Investice do kvalitních pomůcek a jejich správného používání zvyšuje spokojenost zaměstnanců, podporuje důvěru zákazníků a přispívá k úspěchu vašeho podnikání. Pamatujte si, že bezpečnost a zdraví při práci jsou základními kameny úspěšného a prosperujícího podniku.

Ochranné rukavice, brýle a roušky

Ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a roušky, jsou klíčové pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i zákazníků. Rukavice chrání ruce před chemickými látkami, jako jsou barvy na vlasy, zatímco brýle chrání oči před stříkajícími kapalinami a prachem. Roušky snižují riziko šíření infekcí a chrání dýchací cesty před inhalací škodlivých částic.

Význam používání ochranných prostředků pro zákazníky

Používání ochranných pomůcek nejen zajišťuje bezpečnost zaměstnanců, ale také podporuje důvěru a spokojenost zákazníků. Klienti oceňují, když vidí, že se o jejich zdraví a bezpečnost dbá a že jsou v provozovně dodržovány hygienické standardy. To může vést ke zvýšení loajality zákazníků a k pozitivnímu vnímání vašeho podniku.

Správné používání a údržba ochranných pomůcek

Pro maximální účinnost ochranných pomůcek je důležité používat je správně a udržovat je v dobrém stavu. Dodržujte tyto zásady:

Mohlo by vás zajímat: OOPP - poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Manipulace s chemickými látkami

Pro bezpečnou manipulaci s chemickými látkami je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla skladování a znát postupy pro krizové situace (první pomoc), např. při zasažení očí některou z nebezpečných látek. Přečtěte si základní pravidla a doporučení.

Bezpečné skladování a manipulace s chemickými látkami

V kadeřnictví a kosmetice se často pracuje s chemickými látkami, jako jsou barvy na vlasy nebo depilační vosky. Bezpečné skladování a manipulace s těmito látkami jsou klíčové pro ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců i zákazníků. Skladujte chemické látky v uzavřených a označených nádobách na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí a zvířat. Při manipulaci používejte potřebné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle nebo roušky, a postupujte podle pokynů výrobce.

Pravidla pro práci s nebezpečnými látkami

Při práci s nebezpečnými látkami je třeba dodržovat několik základních pravidel:

Postupy při úniku chemických látek a první pomoc

V případě úniku chemických látek je důležité mít připravené bezpečnostní postupy a vědět, jak poskytnout první pomoc. Zde jsou některá základní doporučení:

Mohlo by vás zajímat: BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Prevence pracovních úrazů

Pravidelná školení zaměstnanců v oblasti první pomoci a bezpečnostních postupů snižují riziko nešťastných úrazů. Zajištění dostatečného osvětlení a klimatizace přispívá k pohodlí a zdraví pracovníků i zákazníků. Pravidelné kontroly elektrických zařízení a hasicích přístrojů zajišťují, že jsou vždy v provozuschopném stavu. Tato opatření společně vytvářejí prostředí, ve kterém se zaměstnanci i zákazníci cítí bezpečně a pohodlně.

Školení zaměstnanců v oblasti první pomoci a bezpečnostních postupů

Pravidelné školení zaměstnanců v oblasti první pomoci a bezpečnostních postupů je zásadní pro prevenci úrazů a zdravotních komplikací v kadeřnictví, barber shopu a kosmetice. Zaměstnanci by měli být seznámeni s nejčastějšími riziky a nebezpečnými situacemi, které se mohou vyskytnout v jejich pracovním prostředí. Tato školení by měla zahrnovat používání ochranných pomůcek, manipulaci s chemickými látkami a pravidla pro práci s elektrickými zařízeními.

Mohlo by vás zajímat: Služby BOZP, školení a kurzy na míru

Zajištění dostatečného osvětlení a klimatizace

Dobré osvětlení snižuje riziko chyb a úrazů při práci, zatímco klimatizace zajišťuje příjemnou teplotu a vlhkost, což může přispět k lepšímu zdraví a pohodlí zaměstnanců. Pravidelně kontrolujte osvětlení a klimatizační jednotky a zajistěte jejich pravidelnou údržbu a opravy v případě potřeby.

Pravidelné kontroly elektrických zařízení a hasicích přístrojů

Elektrická zařízení a hasicí přístroje musí být vždy v dobrém stavu a připravené k použití v případě potřeby. Pravidelně kontrolujte všechna elektrická zařízení, jako jsou fény, žehličky na vlasy nebo depilační přístroje, a zajistěte jejich údržbu a opravy v případě zjištění závad. Mějte k dispozici funkční hasicí přístroje a ujistěte se, že všichni zaměstnanci vědí, jak je používat a kde je najdou.

Prevence únavy a přetížení

Dlouhé hodiny stání a práce s rukama mohou vést k únavě a přetížení, což zvyšuje riziko úrazů a zdravotních problémů. Zajistěte svým zaměstnancům dostatek přestávek a nabízejte jim možnost střídání úkolů, aby se zabránilo opakovanému namáhání svalů a kloubů. Ergonomické pracovní pomůcky, jako jsou polstrované podložky, zvedací židle nebo nastavitelné stojany, mohou také přispět k prevenci únavy a přetížení.

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Pravidelná školení v oblasti BOZP zvyšují povědomí o správných postupech a minimalizují rizika spojená s prací. Vzdělávání v oboru, jako jsou nové techniky, trendy a produkty, udržuje zaměstnance motivované a kompetentní. Zajištění dostupnosti aktuálních informací a legislativy pomáhá udržovat nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Investice do školení a vzdělávání zaměstnanců přispívá k profesionálnímu růstu a zlepšuje celkovou spokojenost zákazníků s poskytovanými službami.

Význam pravidelných školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Školení nejenže přispívají k udržení bezpečného a zdravého pracovního prostředí, ale také zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. Vzdělaní a dobře informovaní zaměstnanci jsou schopni snáze identifikovat a řešit potenciální rizika a zajistit tak vysokou úroveň bezpečnosti pro sebe i své zákazníky.

Témata a oblasti školení pro kadeřníky a kosmetičky

Školení pro kadeřníky a kosmetičky by mělo pokrývat širokou škálu témat a oblastí souvisejících s BOZP. Mezi ně patří např.:

Mohlo by vás zajímat: Online školení první pomoci (kurz záchrany života)

Zajištění dostupnosti aktuálních informací a legislativy

Aby byli zaměstnanci vždy informováni o nejnovějších bezpečnostních postupech a legislativě, je důležité zajistit dostupnost aktuálních informací a materiálů. Předplaťte si odborné časopisy, sledujte webové stránky s aktuálními informacemi o BOZP a navazujte kontakty s odborníky v oboru. Pravidelně aktualizujte interní dokumentaci a materiály pro školení, aby odrážely nejnovější změny v legislativě a osvědčené postupy.

Pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP přispívají k udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality služeb v kadeřnictví a obdobných salonech. Investice do vzdělávání zaměstnanců se projeví v podobě spokojených zákazníků, loajálního týmu a úspěšného podnikání.

Certifikace a akreditace

Zvažte získání certifikace nebo akreditace pro vaše kadeřnictví či kosmetický salon, která potvrdí váš závazek k bezpečnosti a ochraně zdraví. Certifikace od renomovaných organizací zvyšuje důvěru zákazníků a přispívá k dobré pověsti vašeho podnikání.

Vytvoření kultury BOZP

Podporujte kulturu BOZP mezi svými zaměstnanci tím, že budete důsledně uplatňovat bezpečnostní pravidla a postupy a otevřeně komunikovat o potřebě jejich dodržování. Zapojte zaměstnance do procesu plánování a hodnocení bezpečnostních opatření, aby se cítili jako součást týmu, který se společně stará o bezpečnost a zdraví.

V konečném důsledku je pravidelné školení a vzdělávání zaměstnanců nezbytnou součástí úspěšného kadeřnictví, barber shopu nebo kosmetického či tetovacího salonu. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí nejenže snižuje riziko úrazů a zdravotních komplikací, ale také přispívá k lepší spokojenosti zákazníků a celkovému úspěchu vašeho podnikání.

Mohlo by vás zajímat: Kultura bezpečnosti. Definice, pilíře, vytváření a rozvoj v organizaci

Průvodce BOZP pro kadeřnictví, barber shop, tetovací a kosmetický salon
Naši nejvýznamnější klienti
Pepejeans ČTU Nissan Klik Sephora Bageterie Boulevard Diton Footshop ERU Tesla Toyota Slevomat Yamaha Xella Xiaomi Colas Iveco Geberit Smarty Breno VGP Dodo Oyster Ruukki RWE Berlitz Casale Project Philip Morris Operátor ICT Ford Saint Gobain CMI Becher Budvar Cemex Vcelka Mironet Run Czech Wolt Dell Feri NPU Solitea Skechers Hueppe Dedoles accace Arriva Asklepion Avast Grada CHUBB Tipli Michelin Schneider electric Vinted Vivantis YTONG Favi Generali Česká Pojišťovna Marelli Monneo Bühler Žamberk Hanák nábytek GLP Hyundai Kara LG Raynet Panasonic Peugeot Roltechnic Státní tiskárna cenin TON Student Agency Shoptet Windy.com Georg Fischer AK Císař, Češka, Smutný Altron Audiotéka Azelis Pilulka Neeco Českomoravský cement Dekra Exponea productboard Rehau SFPI spaceti wikimedia jrd - bydlení nové generace Goodyear Pro Doma stavebniny Eisai AGC Briggs & Stratton Erste Greenpeace Richter & Frenzel Slovenské elektrarne Sizmek Somfy TÜV Wistron ZAT SmartWings Lindström ČNB Hanibal Jura LL-C Auto Jarov Egap IceWrap knihovna Akademie věd Medical technologies Mitas Success ČZU ČVUT MŠMT MUNI Zomato VFS global Columbia Fincentrum Mediatel NH Prague city Reedog Storyous Futured Apps Best Communications CCS EATON Tonino Lamborghini Caffe Lotus Melitta O2 Urgo Aqua Angels Aranea Beko Benu lékárny Bode Panzer Kuoni group Omron Photon Energy Saunia Swardman Twisto Zonky Inloop eMan Cyient EYElevel Fuji Koyo Klosterfrau Adacta Bosal Nonstop recruiment Pharm Olam Pietro Filipi Potrefená husa Profimedia Subway Unileasing VZP Vistra Notino Žabka ITW Globa Load Control Arthur D. Litte Creative Dock Samsonite Remax Proximity PSJ Invest Savencia Le Premier Kiwi webhelp Divadlo Archa Auffer design AVL ISIC Linde STOPKA - exclusive living Wegg Go STRV PSA traiding Eurowag Crown Worldwide CIEE Telly Monet plus Baumax Národní galerie Top Estates Rebuy Stars Ferring pharmaceuticals Apogeo Newe První klubová ZZMV Knihy Dobrovský HACH Komora KHK Julius Meinl Manuel caffé Primeros hotel Hilton Topmonks Starez sport Náš grunt Nestlé Bulovka FIO Banka Helika Tutor Top Vision Tarsago AXA CBRE Česká poštaDáme jídlo Ferratum Loccitane Meopta PPAS Raiff Allianz sport5 Tesco Schrack Speed CarsB-Tech Ergo Eurest IAC Orion Pharma UE.cz Ulož.to Zoot Codeco Konsepti MSA Albatros Arena Hermes Parexel Junker Lumen Huck rohlik.cz Korona
Ověřit reference